Lijsbet Willems.


Zij was gehuwd met
Americk Arents.

Uit dit huwelijk:

INDEX