Pieter Adr Tapper, zoon van Adriaen Janse Tapper en Maeijcke Geleijns Brasser.


Hij is in ondertrouw gegaan te Biggekerke op 18 juni 1633 en getrouwd aldaar op 14 augustus 1633 met
Leuntgen Corn Huijsman, gedoopt te Biggekerke op 21 juni 1598, dochter van Cornelis Adr Huijsman en Catelijntje Jans.

Uit dit huwelijk:

INDEX