Michiel Gillisse.


Hij was gehuwd met
Leijnken Cornelis, dochter van Cornelis Pieter Leijns.

Uit dit huwelijk:

INDEX