Bartholomeus Janse, gedoopt te Gapinge op 21 maart 1621, overleden voor 11 maart 1661, zoon van Jan Meeussen of Bartholomeusen.


Hij was gehuwd met
Neeltje Stevens, gedoopt te Biggekerke op 31 maart 1625, overleden voor 8 november 1662, dochter van Steven Quirijns en Leijntgen Sijmons Block.

Uit dit huwelijk:

INDEX