Leunke Geerts.


Zij is in ondertrouw gegaan te Aagtekerke op 2 december 1628 met
Pieter Tevel.

Uit dit huwelijk:

INDEX