Joos Opsomer Opsomer.


Hij was gehuwd met
Janneke Wincents de Moor.

Uit dit huwelijk:

INDEX