Andries Matthijsen, geboren te Hoogelande, begraven aldaar op 22 april 1653.


Hij is in ondertrouw gegaan te Biggekerke op 12 mei 1618 en getrouwd aldaar op 24 juni 1618 met
Joorijntje J Soete, gedoopt te Biggekerke op 8 maart 1598, dochter van Joris Soete en Maijke Mels.

Uit dit huwelijk:

INDEX