Nederlandse Nobelprijswinnaars op Nederlandse postzegels

De Nobelprijs is een door Alfred Nobel (1833-1896) gestichte internationale geldprijs voor bijzondere wetenschappelijke en humanitaire prestaties. De prijzen worden gevormd uit de interest van het vermogen dat de Zweedse ingenieur en uitvinder van dynamiet naliet. De prijzen voor Scheikunde, Natuurkunde, Geneeskunde, Literatuur en Vrede worden elk jaar op of omstreeks 10 december, de sterfdatum van Nobel, uitgereikt in Noorwegen of Zweden, voor het eerst in 1901. Sinds 1969 is er nog een prijs voor Economie bijgekomen.

.

nvph222.jpg (172571 bytes)

H.A.Lorentz (1853-1928)
1902  Natuurkunde

.

vthoff.jpg (153918 bytes)

pzeeman.jpg (150834 bytes)

asser.jpg (150804 bytes)

       J.H.van ’t Hoff   (1852-1911)
                1901  Chemie

       P.Zeeman  (1865-1943)
         1902  Natuurkunde

       T.M.C.Asser  (1838-1913)
               1911  Vrede

.

vdwaals.jpg (154604 bytes)

einthov.jpg (151503 bytes)

eijkman.jpg (155276 bytes)

       J.D.van der Waals (1837-1923)
               1910  Natuurkunde

       W.Einthoven  (1860-1927)
            1924  Geneeskunde

               C.Eijkman  (1858-1930
                  1929  Geneeskunde

.

 

 

 

onnes.jpg (154538 bytes)

H.Kamerlingh-Onnes (1853-1926)
1913   Natuurkunde

.

zernike.jpg (149679 bytes)

debye.jpg (149265 bytes)

tinberg.jpg (147909 bytes)

       F.Zernike  (1888-1966)
          1953  Natuurkunde

       P.J.W.Debye (1884-1966)
            1936  Scheikunde

          J.Tinbergen (1903-1994)
             1969   Economie

.
 


 

 
  Gerard ‘t Hooft (1946) wordt beschouwd als de meest vooraanstaande wetenschapper in de theoretische natuurkunde.
‘t Hooft kreeg in 1999 samen met Martinus Veltman de Nobelprijs natuurkunde ‘voor het ophelderen van de kwantumstructuur van electro-zwakke interacties in de natuurkunde’.
 

 

Hieronder een overzicht van alle Nederlandse Nobelprijswinnaars

1901 : Jacobus Henricus van ’t Hoff (scheikunde), voor zijn theorie van chemische evenwichten en osmose

1902: Hendrik Lorentz en Pieter Zeeman (natuurkunde); Lorentz werd onderscheiden voor zijn theorie dat een atoom elektronen bevat, Zeeman voor het experimenteel bewijs daarvan

1910: Johannes Diderik van der Waals (natuurkunde), voor theorie over aantrekkingskrachten tussen moleculen

1911: Tobias Michael Carel Asser (prijs voor de vrede), grondlegger van internationaal recht

1913: Heike Kamerlingh-Onnes (natuurkunde), wist helium af te koelen tot 270 graden Celsius onder nul zodat het vloeibaar werd

1924: Willem Einthoven (geneeskunde), uitvinder van elektrocardiogram

1929: Christiaan Eijkman (geneeskunde), ontdekte belang van vitamine B1

1936: Petrus Josephus Wilhelmus Debije (scheikunde), werkzaam in Duitsland, onderscheiden voor onderzoek naar wisselwerking van straling en materie

1953: Frits Zernike (natuurkunde), uitvinder van fasecontrastmicroscoop

1969 : Jan Tinbergen (economie), voor wiskundige modellen voor economische analyse; kreeg de prijs samen met Ragnar Frisch

1973: Nikolaas Tinbergen (geneeskunde), werkzaam in Engeland, verklaarde biologische achtergronden van menselijk gedrag; kreeg de prijs samen met Karl von Frisch en Konrad Lorenz

1975: Tjalling Koopmans (economie), werkzaam in VS, onderscheiden voor theorie van de optimale toewijzing van productiemiddelen; kreeg de prijs samen met Leonid Kantorovitsj

1981: Nicolaas Bloembergen (natuurkunde), Nederlander van geboorte, werkzaam in VS, leverde belangrijke bijdrage aan ontwikkeling van laserspectroscopie; onderscheiden samen met Arthur Schawlow en Kai M. Siegbahn

1984: Simon van der Meer (natuurkunde), werkzaam in Zwitserland, onderscheiden (met Carlo Rubbia) voor ontwerp van experiment waarmee deeltjes van de zwakke wisselwerking werden ontdekt

1995: Paul Crutzen (scheikunde), werkzaam in Duitsland, voor onderzoek naar gat in ozonlaag; kreeg de prijs samen met F. Sherwood Roland en Mario Molina

1999: Martinus Veltman en Gerard ’t Hooft (natuurkunde), voor theorie waarmee gedrag van elementaire deeltjes kan worden berekend.

 

Terug naar Overzicht Artikels