Don Quichote de La Mancha

Bij het horen van de naam Don Quichote, denkt bijna iedereen onmiddellijk aan de molens van La Mancha in Spanje. Toch is het beroemde voorval van het gevecht van Don Quichote met de molens maar een klein deeltje in het indrukwekkende werk "El ingenioso hidalgo don Quichote de La Mancha" (Don Quichote, de vernuftige edelman van La Mancha, 1605-1614, in 2 delen) van de Spaanse schrijver Cervantes. 

 

 

standbeeld van quichote en pancho in madrid

Don Quichote is een landedelman, die door het lezen van ridderromans in de waan geraakt dat hij het onrecht in de wereld moet uitroeien.
Hij trekt er met zijn strijdros Rosinante en zijn schildknaap Sancho Panza op uit en beleeft talrijke ingebeelde avonturen (waaronder de strijd tegen de windmolenvleugels).
Ook zijn grotendeels ingebeelde romance met Dulcinea van Toboso is onvergetelijk.


Tekening van Pablo Picasso


     
De naam 'Don Quichot' verwijst inmiddels, door de enorme verspreiding van het werk, in het algemeen naar een persoon die zich door zijn ingebeelde heldendaden belachelijk maakt.
Ook de uitdrukking 'tegen windmolens vechten' behoort inmiddels tot de vaste woordenschat van vele Europese talen.

 

 
.

Een stukje uit het boek:
Op dat ogenblik bespeurden zij in die vlakte een dertig tot veertig windmolens. Zodra Don Quichote ze zag, zei hij tot zijn schildknaap:

 

“De Voorzienigheid leidt onze zaken nog beter dan wij konden wensen: want kijk eens daarginds, vriend Sancho Panza, die dertig of meer ontzaglijke reuzen! Die denk ik te bestrijden en te doden. Met de buit zullen wij ons verrijken: dat is goed krijgsrecht en men bewijst God een grote dienst door dat boze gebroed van de aardbodem te laten verdwijnen.”
“Welke reuzen?” vroeg Sancho Panza.
“Die je daar ziet”,antwoordde zijn meester, “met hun grote armen. Want er zijn reuzen met armen van twee mijlen lang!”

postzegel uit panama

 

 

“Kijk eens goed, heer”, antwoordde Sancho. “Wat zich daar vertoont, zijn geen reuzen, maar windmolens; en wat bij hen op armen lijkt zijn wieken, die, door de wind rond gedraaid, de molensteen in beweging brengen.”

“Ik zie wel,” antwoordde Don Quichote, “dat je nog niet veel van de wereld afweet. Reuzen zijn het, en indien je bang bent, ga dan opzij en bid, terwijl ik mij met hen in een vreselijke en ongelijke strijd ga begeven".

Tegelijk gaf hij Rosinante de sporen, zonder acht te slaan op het geroep van Sancho, die hem waarschuwde, dat het zonder twijfel windmolens waren en geen reuzen, die hij te lijf ging.

En Don Quichote riep met luide stem:
"Vlucht niet, blode en lage schepsels! Eén enkele ridder is het, die u aanvalt".

postzegel van guinee equatorial

.

Het resultaat is bekend...........

tekening van gustave dore

"Zwijg, vriend Sancho!" sprak Don Quichote, "de krijgskansen zijn meer dan andere zaken aan gestadige wisseling onderhevig......."
(gravure van Gustave Doré)

De schrijver Miguel de Cervantes (1547-1616)

cervantes op een postzegel van spanje

Miguel de Cervantes Saavedra groeide op als zoon van een verarmde landadellijke familie in Alcalá. Hij liep school bij de Jezuïeten en zette al in zijn jeugd zijn eerste stappen in de poëzie. Een gerechtelijke veroordeling, waarvan de inhoud en de reden onduidelijk zijn, dwong hem naar Italië te vluchten toen hij pas tweeëntwintig jaar was. In 1569 kreeg hij in Rome een plaats als kamerdienaar, maar die gaf hij een jaar later weer op om als vrijwilliger bij het leger van zijn vaderland aan te sluiten in de strijd tegen de Turken. In de zeeslag bij Lepanto in 1571 verloor hij de macht over zijn linkerhand. Hoewel zijn hand niet werd geamputeerd, bleef hij in Spanje bekend als ‘el Manco de Lepanto’ (= de éénhandige van Lepanto).
Ook in de daaropvolgende jaren had Cervantes weinig geluk, want in 1575 werd hij op een reis naar Madrid door Algerijnse kapers gevangen genomen en gedurende vijf jaar verplicht als slaaf te werken in Algerië. Pas in 1580 kon hij worden vrijgekocht.  In Spanje teruggekeerd, werd hij door Filips II met verscheidene opdrachten belast, o.m. met het innen van belastingen. Intussen schreef hij toneelstukken, die wel gespeeld, maar niet uitgegeven werden. Zijn eerste gepubliceerde werk was de herdersroman La Galatea (1585).

frankeerstrook met cervantes
(Frankeermachinestrookje uit Spanje)

spanje50c munt
De nieuwe euro-munten van 10, 20 en 50 eurocent tonen ook het portret van Cervantes.

Zijn grote succes met het eerste deel van zijn meesterwerk "Don Quijote" (1605) stelde Cervantes echter niet in staat om in zijn bestaan te voorzien. Hij werd zelfs het slachtoffer van een plagiator (ene Alonso Fernandez de Avellaneda) die met zijn centrale held een vervolg op de "Quijote"-roman schreef, terwijl Cervantes zelf nog voort werkte aan het tweede deel van zijn werk. Dat verscheen in 1614. Zijn laatste levensjaren bracht hij in armoedige omstandigheden door in Madrid.
.

fdc van guinee

FDC uit Guinee Equatoriale t.g.v. de 450ste geboortedag van Cervantes.

.

.

Op 25 september 1998 werden door de Spaanse Posterijen twee velletjes postzegels uitgegeven met scenes uit het boek van Don Quichote.
Hieronder de twee velletjes.
Klik op een velletje voor een vergroting. De velletjes zijn sterk uitvergroot om een duidelijk beeld te krijgen, dus het laden van de plaatjes kan zeker 10 seconden duren. Even geduld beoefenen aub.
.

Hieronder 2 zegels uit bovenstaande velletjes:

eerste zin uit het boek

don en sancho slot

Cervantes en de eerste zin uit het boek.

Don Quichote en Sancho Pancha

.

.

 

spaanse munt van 2 euro

Vanaf 1 januari 2004 is het de landen die lid zijn van de Europese Unie toegestaan speciale 2-euro munten uit te geven ter gelegenheid van bijzondere gebeurtenissen. Het feit dat deze munten in alle lidstaten wettig betaalmiddel zijn, maakt het verzamelen aantrekkelijk. Er zijn wel een aantal spelregels opgesteld:
@ alleen de nationale zijde van de munt mag worden veranderd
@ er mag maar 1 keer per jaar een speciale munt worden uitgegeven
@ de oplagen zijn aan bepaalde restricties gebonden, waarbij het Europese belang van het thema een rol speelt.

Zo gaf  Spanje op 30 juli 2005 nevenstaande munt uit ter gelegenheid van "400 jaar Don Quichotte".
De oplage was 8.000.000 exemplaren.

 

.

Noten:

1.

De naam Don Quichote wordt soms ook als Don Guichote geschreven en in het Spaans als Don Quijote of zelfs als Dom Quixote.

2.

De velletjes van Spanje uit 1998 zijn voor mij gescanned door Dirk Veen, waarvoor dank.

.

.