De 7 Wereldwonderen uit de Oudheid


Veel landen pretenderen dat ze het 8e wereldwonder in huis hebben. Frankrijk roemt zijn Eiffeltoren, NewYork heeft zijn Vrijheidsbeeld, China wijst naar zijn Chinese Muur en Nederland benoemd het Koninklijk Paleis op de Dam als 8e wereldwonder.
Maar de echte wereldwonderen waren te vinden in en rondom de Middellandse Zee. Gebouwen en monumenten die eeuwen lang de trots uitstraalden van de volkeren uit de Oudheid, kunstwerken die de kroon vormden op het werk van kunstenaars en wetenschappers van die tijd.

In de oudheid (voor onze jaartelling) waren er verschillende schrijvers, die enkele indrukwekende gebouwen en bouwsels benoemden als 'Wereldwonder".
De bekendsten zijn Philon van Byzantium (ca 280-220 vChr.) en Antipatros van Sidon (ca 2e eeuw vChr.).
Er stonden veel meer bouwwerken op hun lijsten dan we nu aannemen als "Wereldwonder uit de Antieke Wereld".
Eigenlijk waren het een soort reisgidsen voor rijke Atheners.
Pas in de vroege Middelleeuwen kwam het tot een definitieve lijst van de "Zeven Wereldwonderen uit de Antieke Oudheid".
Daarbij was bewust gekozen tot het magische aantal van ZEVEN.
Alle 7 wereldwonderen lagen binnen het rijk van Alexander de Grote (356 - 323 vChr.)
.

kaart 7 wereldwonderen

De 7 Wereldwonderen waren te vinden in de plaatsen aangegeven op bovenstaande kaartje.

Het zijn: Het Beeld van Zeus in Olympia (Griekenland)
De Egyptische Piramiden in Gizeh (Egypte) Het Mausoleum van Halicarnassus (Turkije)
De Hangende Tuinen van Babylon (SyriŽ) De Kolos van Rhodos (Griekenland)
De Tempel van Artemis te Efese (Turkije) De Vuurtoren van AlexandriŽ (Egypte)
.               
De 7 Wereldwonderen hebben ook diverse postadministraties aangesproken. Hongarije gaf in 1980 een serie postzegels uit met tekeningen van de 7 wereldwonderen.  In 1990 werd dit nog eens over gedaan door MongoliŽ. Hieronder worden de 2 genoemde series getoond.
.

pyramide van cheops

De Egyptische Piramiden

De piramiden bij Cheops zijn gebouwd tijdens de 4e dynastie (2561-2450 v.Chr.) als grafkelders van de farao's. De grootste piramide is 146 meter hoog en meet aan de voet 230 meter aan elke kant.

pyramides in egypte

hangende tuinen van babylon


De Hangende Tuinen van Babylon
De zogenaamde "hangende" tuinen hingen niet in werkelijkheid, maar waren omstreeks 600 v.Chr. aangelegd op de daken en verhoogde gedeelten van het koninklijk paleis van Neboekadnessar II in Babylon. De tuinen waren bedoeld voor prinses Amytis om het heimwee naar haar groene geboorteland te temperen.

tuinen van babylon in de oudheid

tempel van artemis te ephese


De Tempel van Artemis
Deze tempel werd omstreeks 550 v.Chr. gebouwd te Efese. Hij was gewijd aan de Godin Artemis, de tweelingzuster van de God Apollo. Het gebouw zou 127 Ionische marmeren zuilen hebben gehad. Het werd in 356 v.Chr. door brand verwoest, maar werd weer opgebouwd. In 252 n.Chr. werd de tempel definitief verwoest door de Goten.

artemis tempel te efese in turkije

beeld van zeus in goud te olympia


Het beeld van Zeus in Olympia
De Griekse beeldhouwer Phidias maakte dit 12-meter hoge standbeeld van Oppergod Zeus omstreeks 435 v.Chr.  De mantel en de ornamenten zouden van puur goud zijn geweest. Het lichaam was van ivoor. Er is nooit iets teruggevonden van het beeld, dat volgens de overlevering in de 5e eeuw n.Chr. werd vernield.

zeus in tempel

mausoleum in hallicarnassis

Het Mausoleum van Halicarnassus
Het marmeren Mausoleum van Artemesia te Halicarnassus was bedoeld als graftombe voor Koning Mausolos. De bouw van dit kunstwerk ving aan in 353 v.Chr. Maar noch Mausolos, noch zijn zuster Artemesia II   mochten de inhuldiging omstreeks 262 v.Chr. meemaken.

wmausoleum van artemesia

de kolos van rhodos

De Kolos van Rhodos
De Kolos van Rhodos was een 30-meter hoog bronzen standbeeld van de Griekse zonnegod Helios. Het beeld werd gebouwd omstreeks 290 v.Chr. aan de ingang van de haven van Rhodos. Van dit beeld zijn overigens nooit enige resten gevonden.

rhodos beeld in brons

vuurtoren van alexandrie


De Vuurtoren van AlexandriŽ
Deze vuurtoren was gebouwd op een eilandje in de haven van AlexandriŽ in de Delta van de Nijl. De toren was 134 meter hoog. Na herhaaldelijke aardbevingen (700-1303-1328) was hij totaal vervallen. Tegenwoordig worden er resten uit zee verzameld, waarmee men wil aantonen dat deze vuurtoren werkelijk heeft bestaan.

alexandrie vuurtoren in de nijldelta

 
 


Hieronder nogmaals de hele serie van 7, nu van het land MALI, dat de serie al had uitgegeven in 1971.
(ontwerpen zijn  van de beroemde Franse graveur Gandon)
 

 
         
 


 

 


 

 
 


 

 


 

 
 


 

 


 


 


 

 
 
 
 

 

de 7 wonderen op postzegel

Of alle 7 wereldwonderen ook echt bestaan hebben is niet met zekerheid te zeggen. De piramides in Egypte zijn de enige wereldwonderen die de tand des tijds hebben doorstaan.    Recente vondsten in de Middellandse Zee hebben ook het bestaan van de Vuurtoren van AlexandriŽ aannemelijk gemaakt.
En de andere vijf...............?
 

Nieuwe Service !

 
 

 
 

Bekijk vanuit de ruimte de plaatsen op de wereldkaart waar de 7 antieke Wereldwonderen zich bevonden.
De Pyramides zijn nog intact en van enkele andere bouwwerken zijn nog resten te zien.
Klik op LINK naar Gmap. De kaart werkt als Google Maps.

 

 


.

 

De 7 Nieuwe Wereldwonderen (klik)

Klik hier voor een linkverzameling Wereldwonderen
www.wereldwonderen.bestelinks.nl


http://wereldwonderen.punt.nl 

 

 

.

 
View My Stats