Overwegingen 2005


Overwegingen en preken zijn geen columns of artikelen. Ze zijn bedoeld om in een gemeenschap te verkondigen. Daarbij horen intonatie, zeggingskracht, de aanwezige gemeenschap en de gehele atmosfeer van een viering in een kerk of in een aangepaste ruimte.
Toch hoop ik dat dit deel van de site in een behoefte voorziet, voor hen die zich willen laten raken door een woord dat altijd bedoeld is om toehoorders dichter bij God en de naaste te brengen.
Voor de bijbehorende lezingen kun je kijken op www.willibrordbijbel.nl

Overzicht © 2005- Wiel Hacking