Vragen

Over migraine, clusterhoofdpijn, aangezichtspijn, hoofdpijn en spierspanningshoofdpijn.


Vragen met antwoorden uit 'Hoofdzaken", vervolg:Hersenschade

Mijn vraag heeft betrekking op het recente nieuws over hersenschade door migraine, zoals ook aan de orde gesteld is door Dick de Scally in Hoofdzaken 1/2004. Aan het einde van het inleidend stuk werd aangeraden met deze gegevens in de hand naar de huisarts te gaan. Maar zolang er niet meer informatie over bekend is, kan de huisarts hierin met wat voor andere medicijnen dan ook, toch niet van dienst zijn? Vanwaar dan deze raad?" Mevr. M.d'A. te W.

Dokter Kuster antwoordt:
Zoals reeds in Hoofdzaken 1/2004 beschreven, zijn er bij geavanceerd onderzoek met MRI-scans bij migrainepatiënten afwijkingen gevonden. Deze lijken op kleine infarcten, doch dat betekent niet dat het ook daadwerkelijk infarcten zijn. We moeten benadrukken, dat het (nog) niet bekend is wat de aard en de betekenis van deze afwijkingen is. Tot die tijd is het speculeren en dat leidt tot -waarschijnlijk onnodige- ongerustheid. De afwijkingen worden lang niet bij alle migrainepatiënten gevonden. De grootste kans op deze afwijkingen hebben patiënten die aan frequente aanvallen van migraine met aura leiden.

De hoofdredacteur reageert:
De raad aan het slot van het betreffende artikel in Hoofdzaken was vooral ingegeven door het teleurstellende feit dat zelfs sommige huisartsen de ernst van migraine bij hun patiënten nogal eens onderschatten. In de tweede plaats kan hij u aan de hand van uw voorgeschiedenis informeren of ook u misschien tot de risicogroep behoort. Is dat laatste het geval, dan is het raadzaam bij de behandeling de aandacht meer te richten op het voorkomen van migraine dan op het couperen van aanvallen.


Apothekerskeuze

De apotheker bij wie ik jarenlang tot volle tevredenheid mijn medicijnen betrok, is gestopt met zijn vak. Met diens opvolger ben ik, om allerlei redenen, steeds minder tevreden. Waarschijnlijk is het (voor mij als particulier verzekerde) mogelijk van apotheker te veranderen (vrije apothekerskeuze), maar is het ook verstandig?"
Hr. R.v.A. te H.

De heer Hebinck antwoordt:
Iedereen, particulier of ziekenfonds verzekerd, mag de zorgverlener kiezen die hij wil. Als u ontevreden bent over de dienstverlening van de huidige apotheker heeft u het volste recht naar een andere te gaan. U vraagt of dit verstandig is om dat te doen. Als u ontevreden bent is het altijd verstandig een andere apotheker te zoeken bij wie u zich prettiger en veiliger voelt. U moet volledig op de kundigheid van uw apotheker kunnen vertrouwen. Verstandig is het dan ook om bij uw huidige apotheker een overzicht op te vragen van alle gegevens die in de computer staan.. Met dat overzicht van alle geneesmiddelen die u in het verleden hebt gebruikt en eventuele andere gegevens, zoals een allergie voor een bepaald middel, gaat u naar uw nieuwe apotheker. Vanaf dat moment kan deze, als u daar een geneesmiddel komt ophalen, nagaan of het kan worden gecombineerd met eerder door u gebruikte geneesmiddelen. Bij uw oude apotheek worden uw gegevens vervolgens vernietigd. Op deze manier gaat u er alleen maar op vooruit. Omdat uw gegevens maar bij één apotheek volledig zijn, is het niet verstandig om de ene keer bij apotheek A uw geneesmiddelen te halen en de andere keer bij apotheek B. De controle of de geneesmiddelen veilig gecombineerd kunnen worden kan dan niet worden uitgevoerd. Deze onveilige situatie kan ik u alleen maar afraden. Haal uw geneesmiddelen dus altijd bij dezelfde apotheek, maar overstappen naar een andere kan altijd.


Borstvoeding na Imigran

Na de geboorte van mijn derde kindje wil ik (vrouw van 36) graag borstvoeding gaan geven. Bij mijn vorige twee kinderen werd het gebruik van Imigran tijdens borstvoeding afgeraden en geadviseerd 24 uur de melk af te kolven. Mijn jongste kind is in 2000 geboren. Is er sindsdien nog wat veranderd aan dit advies? Zijn er eventueel andere veilige methoden om borstvoeding en medicijn te combineren tijdens een migraine-aanval? Ik kan niet zonder medicijnen."
Mevr. H.P. te B.

Dokter Couturier antwoordt:
Enkele farmacokinetische eigenschappen van sumatriptan: de eliminatie halfwaardetijd van sumatriptan is ongeveer 2 uur. Na meerdere doses kan de halfwaardetijd echter oplopen tot 7 uur. De biologische beschikbaarheid van sumatriptan is 14% na orale toediening, 17% na intranasale toediening (neusspray) en 96% na subcutane toediening (injectie). Sumatriptan wordt uitgescheiden in de moedermelk bij dieren. Bij de mens zijn hierover weinig gegevens bekend. Daarom moet men terughoudend zijn als wordt overwogen sumatriptan te geven aan moeders die borstvoeding geven. Er is één humane studie (bij mensen onderzocht) beschikbaar waaruit blijkt dat Imigran bij de mens nauwelijks in moedermelk komt. Bij 5 vrijwilligers werden de plasma en melk concentraties gevolgd tot 8 uur na een subcutane toediening van 6 mg sumatriptan. De gemiddelde totale uitscheiding van sumatriptan die in de moedermelk werd teruggevonden gedurende 8 uur was slechts 12,6 mcg wat overeenkwam met 0,21% van de totale toegediende dosis van 6 mg. Op basis van deze gegevens wordt aangeraden om na toediening van sumatriptan de moedermelk gedurende 12 uur af te kolven en weg te gooien en de zuigeling in deze periode flesvoeding te geven. Vervolgens kan weer borstvoeding worden gegeven. Dit geldt voor alle toedieningsvormen van Imigran.


Ermee leren leven?

Sinds mijn kinderjaren heb ik (vrouw 34) veel last van hoofdpijnen. Na hersenonderzoek omstreeks mijn 12de jaar is de diagnose spanningshoofdpijn + migraine + chronische hoofdpijn gesteld. Diverse medicijnen (Dixarit, bètablokkers, Imigran, Naramig, Zomig, propranolol, enz. enz.) en diverse behandelmethodes (homeopaat, tomatis (een luistertraining na audio-psycho-fonologisch onderzoek), acupunctuur, caesartherapie, haptonomie, neuraaltherapie, enz.) hebben geen verlichting gegeven. Tijdens zwangerschap (afgelopen jaar) twee 'lichte' aanvallen. Nu weer frequenter aanvallen met name rondom (beginnend voor) de menstruatie. Symptomen: rond het oog, 1 kant van het hoofd, uitstraling naar kaak, 'klemmende kaak' en oor en 'stijfheid' nek, tranend oog, dichte neus, woorden niet kunnen vinden of totaal verkeerd uitspreken, maag overstuur, niet tegen fel licht en schelle geluiden kunnen, trillen van handen, niet stil kunnen liggen, juist bewegen en niet alleen willen zijn. Sinds zwangerschap misselijkheid tijdens aanvallen. Voor aanvallen niet altijd een aura, soms flitsen. Het accepteren van deze aanvallen is moeilijk met name tegenover werkgever (aanvallen duren minimaal 2 en maximaal 7 dagen). De symptomen zijn sinds aantal jaren veranderd en de aanvallen zijn heftiger/frequenter geworden. Ik vraag me af of de gestelde diagnose nog wel klopt? Is ermee leren leven de enige oplossing?"
Mevr. N.M.F.v.d.S. te M.

Mevrouw Sohier antwoordt:
Een van de lastige zaken van migraine is dat het patroon van de klachten in de loop der jaren kan veranderen. De kunst voor de patiënt is dan steeds weer om met het huidige stelsel aan klachten een zo volwaardig mogelijk leven te leiden. In uw verhaal lijkt het erop alsof uw migraine meer menstruatie-gerelateerd is geworden. Wellicht kan een neuroloog daar meer over zeggen. In uw dagelijks leven zal de stress kunnen verminderen als u in uw agenda rekening houdt met het feit dat de periode rondom de menstruatie een verslechtering van uw conditie geeft. Zowel in uw werk als in uw privé-leven kunt u proberen in te voeren dat u rondom de menstruatie vooral de klussen doet die u dan nog wel redelijk kunt uitvoeren. Dat kunnen meer routineklussen zijn, klussen zonder veel concentratie en denkwerk, klussen zonder veel ooginspanning en zonder veel communicatie. U kunt het gemis aan 'productie' compenseren door de klussen die meer van uw conditie vragen te plannen in de tijd waarin u min of meer kunt verwachten dat u zich beter voelt. Op uw werk lijkt het mij verstandig dit in serieus overleg met uw bedrijfsarts te bespreken. Een frequente uitval van 2 tot 7 dagen valt niet te negeren of te ontkennen. Wellicht is het nodig voor een bepaalde periode een erkenning van een percentage arbeidsongeschiktheid te krijgen (volgens de wet is dit nu nog wel mogelijk). Als u voor een bepaald percentage in de ziektewet of arbeidsongeschiktheidsregeling valt, is het voor uw werkgever gemakkelijker om een invaller voor u te regelen of bepaalde taken (tijdelijk) uit uw pakket te halen. Vaak is in uren minder werken niet de beste oplossing. Ermee leren leven is veel meer de kunst van het aanpassen van uw takenpakket en de prestatiedruk aan uw migrainepatroon en uw conditie.

Dokter Couturier antwoordt:
Ik vraag me af of de gestelde diagnose nog wel klopt? Inderdaad is mij niet geheel duidelijk wat voor aanvallen dit zijn. Nader onderzoek lijkt me misschien toch wel nodig. Het lijkt ook of er elementen van clusterhoofdpijn door het verhaal heen zitten. Ook andere aandoeningen zijn niet uit te sluiten. U zou nog eens door uw huisarts of door een neuroloog opnieuw moeten worden onderzocht.


Ander antibraakmiddel

Driemaal per maand heb ik migraine die drie dagen duurt, met aura en braken. Tot voor kort nam ik hiertegen Imigran in zetpilvorm, maar omdat dit middel helemaal niet hielp tegen het braken ben ik op aanraden van mijn huisarts overgegaan op Maxalt smelt 10 mg. Het is nog afwachten of dit een verbetering is. Aangezien ik allergisch ben voor antibraakmiddelen, moet ik zetpillen diazepam 10 mg nemen, om de krampen, die trouwens door mijn hele lichaam varen, te stoppen. Mijn vraag is of er ook een andere wat lichaamsvriendelijker methode is om het braken tegen te gaan?"
Mevr. M.d'A. te W.

Dokter Kuster antwoordt:
U stelt dat u allergisch bent voor antibraakmiddelen. In Nederland zijn er enkele middelen beschikbaar. Die verschillen echter zo van elkaar, dat het mogelijk is dat u voor het ene wel en voor het andere niet allergisch bent. Domperidon geeft in het algemeen weinig problemen. De vraag is verder of u goed zult reageren op de nu voorgeschreven Maxalt smelttabletten. Van Maxalt en de andere triptanen is bekend dat zij niet alleen op de hoofdpijn van de migraine werken, maar ook op de begeleidende verschijnselen zoals het braken. Het is dus heel goed mogelijk dat u daar goed op gaat reageren. Ik adviseer mijn patiënten dan ook om een triptan te gebruiken zonder toevoeging van een antibraakmiddel, omdat dit vaak overbodig is.


Beenpijn

Sinds anderhalf jaar heb ik (vrouw van 51) veel last van mijn benen. In januari 2003 was het zo erg dat ik de trap niet op kwam. De diagnose bleek moeilijk. Door de combinatie met zware hoofdpijn was ik zelf bang voor een tumor. Een scan bewees gelukkig dat dat niet het geval was. Ik kan vooral heel slecht staan. De pijn voelt als zeurend, begint in de kuiten en trekt soms door naar boven. Soms doet de pijn me denken aan het zware gevoel met spataderen waar ik tijdens twee zwangerschappen wel last van had. Zo kwam ik dit jaar bij een fleboloog en onderging, na een echo, een spataderoperatie aan beide benen. De hoofdaders werden verwijderd, volgens de fleboloog noodzakelijk. Helaas, de pijn in het linkerbeen bleef. Zo kwam ik bij de neuroloog voor een MRI-scan. Hij constateerde een slechte rug, maar kon er voorlopig nog niets mee. Volgens hem kon die rug wel de oorzaak van mijn klachten zijn. Ik heb overigens nooit last van mijn rug, alleen van mijn benen. Steeds meldde ik bij alle behandelende artsen dat ik migraine heb en veel triptanen slik.

Ik heb sinds mijn puberteit migraine, meestal zonder aura, altijd rond de menstruatie maar ook wel daar buiten. Ik gebruik al vanaf het begin triptanen, dus ongeveer 13 jaar. In de menstruatieweek slik ik soms vier dagen achter elkaar Maxalt, één per dag, gemiddeld 5 per maand. Ik word gek van mijn been, omdat ik graag een actief leven lijd. Gisteren belde ik mijn apotheker om te vragen of mijn klachten toch niet voortkwamen uit triptangebruik. Ze bevestigde dit onmiddellijk en noemde 'perifere bloedcirculatiestoornissen' (ook in de benen) als bijwerking van triptanen. Ze raadde mij aan te stoppen met Maxalt. Ik denk dat ze gelijk heeft, maar wat is het alternatief? En komt het nog goed met mijn been als ik stop of is de schade blijvend?"
Mevr. A.v.B. te B.

Dokter Kuster antwoordt:
In het verleden gebruikten migrainepatiënten ergotamine (Cafergot, Ergocoff, e.d.) ter behandeling van hun aanvallen. Een van de vele bijwerkingen van die stof is beenpijn. Patiënten klaagden vaak over pijn in de benen bij staan en lopen en soms zelfs over een gevoel van zwakte, gedurende enkele uren na het plaatsen van een zetpil ergotamine. Bij overmatig gebruik van dit middel ontstonden in zeldzame gevallen zelfs doorbloedingsstoornissen in armen en benen. Dit is een ernstige complicatie van ergotamine en heet ergotisme. Begin jaren negentig kwamen de triptanen ter beschikking. Beenpijn na het innemen van een triptan, waar Maxalt er een van is, komt wel voor, maar veel minder frequent en veel minder ernstig. Doorbloedingsstoornissen van de ledematen komen bij patiënten die geen ernstig vaatlijden hebben vrijwel nooit voor. Hier is zowel bij patiënten als bij proefdieren uitvoerig onderzoek naar gedaan. In de bijsluiter van deze middelen staat in welke gevallen een triptan niet mag worden ingenomen en daar moet iedereen zich wel aan houden. In uw brief lees ik geen contra-indicaties voor deze middelen. Bij overdosering kunnen ook bij triptanen allerlei bijwerkingen ontstaan, maar als u niet meer dan vijf doses per maand gebruikt, komt het mij uiterst onwaarschijnlijk voor dat uw Maxalt doorbloedingsstoornissen in de benen geeft. De in uw brief geuite opvatting van de apotheker lijkt mij onjuist en veel te kort door de bocht. Bespreekt u de zaak nog eens met uw huisarts.


Naar de volgende pagina

Naar de vorige pagina

Terug naar de Migrainerubriek