Over Clusterhoofdpijn

Eén dag cluster

Clusterhoofdpijn is een aan migraine verwante hoofdpijn. Kenmerkend zijn de aanvallen die zich in groepen (clusters) voordoen. De duur van de periodes waarin de aanvallen optreden, varieert van een paar weken tot enkele maanden. De aanval kan enkele minuten tot een aantal uren duren. De bijna ondraaglijke pijn (alsof er een mes in je oog gestoken wordt) ontstaat zeer plotseling (vaak tijdens de slaap) en zit achter het oog (eenzijdig). Vaak traant het oog en gaat de neus 'lopen'. De patiënt voelt een enorme bewegingsdrang. Tussen twee clusterperiodes kan een lange tijd verstrijken.

door Ernst Straatsma

Hoe ziet een dag van een clusterhoofdpijnpatiënt in een clusterperiode eruit?

Uit: Hoofdzaken, oktober 1997

Ernst Straatsma is plv. secretaris van de Nederlandse Vereniging van Migrainepatiënten en lid van de Werkgroep Clusterhoofdpijn.

Terug naar Ervaringen

Terug naar de Migrainerubriek