Bridgeprobleem 7

Zuid/NZA V
10 8 6 4 3
B 7 5
6 4 2
B 10 7 6 4
7 5
H 3 2
V 9 8
N
W
O
Z
H 2
V B 9 2
8 6
B 10 7 5 3
9 8 5 3
A H
A V 10 9 4
A H
ZuidWestNoordOost
1Pas1Pas
3 SA PasPasPas
Uitkomst 6
Op deze hand uit een viertallenwedstijd bereikten beide partijen 3 SA. Aan de ene tafel ging het contract 1 down; aan de andere werd het gemaakt. Aan de eerste tafel nam de leider de schoppen snit en Oost won met de Heer. Schoppen terug, verwijderde de stopper van de leider, dus toen West aan slag kwam met Heer, verloor de leider nog 3 schoppenslagen en was het contract 1 down.

Probleem:

Hoe wordt het contract wel gemaakt?
Naar de oplossing onder aan de pagina[IMAGE]Oplossing:

De leider realiseerde zich het volgende:
Als Heer bij Oost zit of de schoppens 4-3 verdeeld zitten, is het contract altijd gemaakt. Dus.....concentreerde de leider zich op een speelwijze waarbij de schoppens 5-2 zouden zitten, met de Heer bij West. Echter als West H B 10 x x en Heer zou bezitten, had hij wellicht een volgbod van 1 gedaan bij deze gunstige kwetsbaarheid. Bij iedere andere 5-2 verdeling, zou slaan met het Aas de juiste speelwijze zijn. Als Oost namelijk een doubleton B 10 had, zou de 9 een stop worden, en als Oost de Heer had, zouden de schoppens blokkeren, als de leider slag 1 met het Aas neemt.
Dus: Noord nam de eerste slag met Aas en speelde Boer naar de Heer van West. De nagespeelde schoppen werd genomen door de Heer van Oost, maar aangezien West geen snelle entree had, was Noord in staat negen slagen op te rapen.
[IMAGE]Terug naar het probleem boven aan de pagina

Terug naar Bridgeproblemen uit de praktijk
Terug naar Andrew's Bridge Corner