NET-SCHRIFT

Aankondigingen van 6 nieuwe boeken - I Andermans hoofd

In 'De filosoof zonder ogen' bundelde Cees Nooteboom eerder en niet eerder verschenen 'persoonlijke impressies' van reizen die hij in Europa maakte.
De steden Amsterdam, Berlijn, Parijs, Londen, Florence, de hoogvlakten van Spanje, het ongekende Oostenrijk, het tragische Estland, de onvergetelijke kunst in Mantua.

Reizen is voor Nooteboom niet 'ergens heengaan', maar de sensatie van ergens te zijn, van verweven raken met waar je bent en dat vastleggen in fascinerende taal. Nooteboom lezen is reizen met andermans hoofd.

De Arbeiderspers, 305 blz. / 36,90


Raadsel blijft

'Het raadsel Nostradamus' door Marten Hofstede is een nuchter-informatieve bijdrage aan de mysteries die altijd nog hangen rondom Michel de Notredame (1503-1566). Astroloog of charlatan? Hofstede verklaart wat er van diens voorspellingen te verklaren valt en laat onverklaard wat niet te verklaren valt. Het mysterie blijft derhalve.

Ondubbelzinnig zijn Nostradamus teksten voor velerlei uitleg vatbaar. Ze slaan altijd wel op een historisch feit: de grote brand van Londen, Spaanse Burger- oorlog, Hitler, heeft Nostradamus die echt allemaal voorspeld?

Uitgeverij Elmar, 286 blz. / 24,50


Emotionele feiten

'Van Riga tot Rheinfelden' is het 2de boek van Karel Volder over Nederlandse dwangarbeiders in Duitsland en andere omringende landen tussen 1940 en 1945. In 940 bladzijden doet hij uitgebreid verslag van 10 jaar studie over 'een weinig verheffende waarheid'. Volder: De houding van enkele bevolkingsgroepen verdient rangschikking tussen coöperatie en collaboratie met de Duitsers.

De nuchtere feiten emotioneren hem: 30.000 doden en duizenden invaliden en ongeneeslijk zieken als gevolg van dwangarbeid zijn als feit 20 jaar achtergehouden.

Stadsdrukkerij Amsterdam, geb. / 69,90


Mater familias

'Rose Kennedy en haar familie' is een kritische biografie over de spil van de Kennedy-clan, geschreven door Barbara Gibson (enkele jaren de persoonlijke secretaresse van Rose) en Ted Schwarz.

Rosemary Fitzgerald Kennedy (1891-1995), benijd in haar huwelijk met Joe, daarna betreurd om meer leed en verdriet dan menselijk gezien te dragen is. 'Steeds opnieuw had zij doden begraven en alles verloren wat voor haar waardevol was.' Ongelukken, moorden en druggebruik achtervolgden de familie. Bij haar begrafenis kwam de clan, waarschijnlijk voor het laatst, bij elkaar.

Uitgeverij Fontein, 311 blz. / 39,50


Tragiek en humor

Nieuws wordt bijna altijd geassocieerd met slecht nieuws. Voor een groot deel is dat waar. Daarvan getuigt ook weer de editie 1997 van het 'World Press Photo boek'. Het document is bedoeld als weerslag van de beste fotojournalistiek van 1997. Onder meer alle bekroonde inzendingen, waaronder de World Press Photo van het jaar, staan erin.

Het nieuws: de oorlogshaarden, de haat en het verzet, de ontheemden, de doden en de half-levenden, het staat allemaal in schokkende beelden op papier. Maar ook: sport, lachwekkende gebeurtenissen en curiositeiten en portretten.

Sdu Uitgevers, 140 blz. / 29,90


Prikkellectuur

Vier jaar land hield Willem Kuipers in de Volkskrantrubriek ISBN selectief bij wat er in Nederland aan literair werk verscheen. Een enkele keer stipte hij oudere, her-vertaalde of her-uitgegeven werken aan.

'ISBN van de Wereldliteratuur' borduurt op deze formule voort. Eigenlijk is het boek een hartstochtelijk pleidooi om te lezen, onderbouwd met 200 enthousiaste beschouwingen over oudere en recente romans. Prikkellectuur voor literatuur-minnaars, zo kun je deze eigenzinnige gids door leesland best omschrijven.

Uitgeverij Ambo, 188 blz. / 24,90

Naar de eerste- , de tweede-, of de derde pagina van NET-SCHRIFT

Terug naar de Boekenrubriek