Van de Putte - On Line

Familiewapens


Van de familie Van de Putte zijn verschillende wapens bekend. Van de nevenstaande afbeeldingen staat niet precies vast bij welke familie ze behoren.


Van Jan van de Putte , student in de natuurwetenschappen te Leuven in 1430 , een van de voorouders uit de " Hoofdtak " , is bekend dat hij een wapen had waarin een tweebenige passer , staande op de punten ( symbool van het meten ), vergezeld boven rechts van een ster ( symbool van het licht ) en boven links van een kruipende slang ( symbool van de duisternis ) met de kop in het schildhoofd en het onderlijf reikende tot over de helft van het schild .

Van een nazaat van bovenstaande Jan van de Putte , Herman van de Putte , 1661-1724 , was het nevenstaande wapen .

Herman van de Putte was Burgemeester van Middelburg ; daarnaast was hij scheepsreder en directeur van de " Commercie Compagnie " .

Terug naar de Homepage