Uitleg Kwartierstaat

Een kwartierstaat is in feite een opsomming van vaders en moeders .Broers en zusters komen er dus niet aan te pas .
Meestal wordt begonnen met de jongste van de familie ; deze wordt de PROBANT genoemd en krijgt het kwartiernummer 1 en het generatienummer I. Ook kunnen andere gezinsleden gezamelijk onder het eerste nummer worden gezet ( zoals in onze kwartierstaat 3 zussen ! ) , men spreekt dan van een multi-probant .
Vervolgens worden dan de vader en moeder genoteerd , die dan de kwartiernummers 2 en 3 krijgen in generatie II. Daarna volgen in generatie III de grootouders , met de nummers 4 , 5 en 6 , 7 , zie bijgaand schema .
Het gehele schema " waaiert " aldus naar boven breed uit en wordt alszodanig vrij onhandelbaar . Het is makkelijker om alle personen gewoon op nummer in een lijst te zetten .
Komt men verder boven in de lijst dan kan het voorkomen dat personen onder een verschillend nummer toch dezelfde zijn . In de lijst staat er dan een = teken en men spreekt dan van " kwartierverlies ".
De nummering vergemakkelijkt het zoeken van wie een zoon of dochter van wie is :
Zoekt men een vader van iemand , neem dan zijn kwartiernummer x 2.
Zoekt men de moeder , dan het nummer x 2 +1 , omgekeerd zoekt men van een vader zijn kind , deel dan zijn nummer door 2 ; van een moeder haar kind , eerst - 1 , dan delen door 2 .
De geslachtsnaam vindt men terug aan de uiterst linker kant van het schema , ofwel de kwartiernummers 2 ; 4 ; 8 ; 16 , enz.

Schema :


Terug naar de Homepage