Adriaen Janse Vos, overleden voor 20 maart 1615.


Hij was gehuwd (1) met
Grietje Stalens, overleden voor 20 maart 1615.

Hij was gehuwd (2) met
Mayke Cornelis Leunis, geboren te Biggekerke, dochter van Cornelis Leunisse en Lysbeth Jans.

Uit dit huwelijk:

INDEX