Legier Laureys, overleden te Biggekerke op 2 februari 1626.


Hij was gehuwd met
Judth Jans de Wilde, overleden voor 24 april 1626.

Uit dit huwelijk:

INDEX