Huybrecht Bastiaensen.


Hij was gehuwd met
Mayken Andries.

Uit dit huwelijk:

INDEX