Jacob Michiels.


Hij was gehuwd met
Pierken Piers.

Uit dit huwelijk:

INDEX