Jan Adriaen Braem, overleden voor 25 februari 1637.


Hij was gehuwd met
Pierijntje Heyndrix.

Uit dit huwelijk:

INDEX