Joos de Coster, ongehuwd overleden voor 7 januari 1633.


Hij was gehuwd met
Francijnken Cnocx, overleden voor 10 september 1632.

Uit dit huwelijk:

INDEX