Isaack DaniČls de Coster, gedoopt te Oost-Souburg op 4 februari 1657, zoon van DaniČl Abrahams de Coster en Aechtje Claes.


Hij was gehuwd met
Cornelia Cornelisse Wilsoet, gedoopt te St.-Laurens op 22 augustus 1655, dochter van Cornelis Wilsoet en Aeghtje Symons Schotte.

Uit dit huwelijk:

INDEX