Saerken Jans.


Zij was gehuwd met
Lauris Phyljebaers.

Uit dit huwelijk:

INDEX