Naentken Bavens Dobbelaere.


Zij was gehuwd met
Joos Wouters.

Uit dit huwelijk:

INDEX