Joos Wouters.


Hij was gehuwd met
Naentken Bavens Dobbelaere.

Uit dit huwelijk:

INDEX