Francynken Cnocx.


Zij was gehuwd met
Joos de Coster, overleden voor 7 januari 1633.

Uit dit huwelijk:

INDEX