Trijncken Jans.


Zij was gehuwd met
Adriaen Int Ancker.

Uit dit huwelijk:

INDEX