Leyntken Willems Loyse, overleden te Buyenskerke voor 15 februari 1617, dochter van Willem Pier Loys.


Zij was gehuwd met
Adriaan Cleyn.

Uit dit huwelijk:

INDEX