Commerken Cornelis de Vrie, overleden voor 23 november 1657.

Uit : Oud-Archief Westkapelle , dd. 28-5-1642 :
"Gillis Corn. Gyssen op den 17-de May laetstleden commende ten huyse van de herberge van Cornelis Jansz. Lapper , tavenier binnen deser stede , deszelfs huysvrouw genaamd Commerken Cornelis met voorbedachten Rade ende moetwillich op of omtrent den slagh van haer hooft met syn vuyst in sulcken voeggen heeft geslagen , dat de voorschreven vrouwe suydselende of swymelende ende een tree ofte twee voortgaende omverre ende op d'Aerde is gevallen , seer bloedend in onmacht liggende ennhaer selven niet wetende . Liggende sulxs dat voorschreven vrouwe in groot peryckel ende gevaer van t'leven te verliesen is geweest ."


Zij was gehuwd (1) met
Cornelis Janse Lapper, geboren rond 1610, overleden voor 18 juli 1650, zoon van Jan Cornelisse ( de Lapper ) en Janneken Antheunisz..

Uit dit huwelijk:

Zij is getrouwd op 12 april 1652 voor de kerk (2) met
Willem Hendriks.


INDEX