Jacoba Symons, gedoopt te Hoek op 25 maart 1702.


Zij was gehuwd met
Cornelis de Smit, gedoopt te Zaamslag op 25 mei 1698.

Uit dit huwelijk:

INDEX