Maritge Dircx.


Zij was gehuwd met
Jan Cornelis Doggers, geboren rond 1545, begraven te Scheveningen in het jaar 1603, zoon van Cornelis (Doggers) en Ade Adriaensdr..

Uit dit huwelijk:

INDEX