Dirck Coene van Merenburgh, zoon van Coenraet Jorisse van Merenburgh en Engeltje Huybrechtsdr..


Hij was gehuwd met
Lijsebeth Adriaens.

Uit dit huwelijk:

INDEX