Salomon Segers, overleden te Zanddijk op 17 februari 1648.


Hij was gehuwd met
Maijken Leijns, gedoopt te Gapinge op 26 december 1599, overleden aldaar op 11 april 1639, dochter van Leijn Claes en Mayke Poppe.

Uit dit huwelijk:

INDEX