Preventie  << Terug naar vorige pagina

Een Vluchtplan?  Van levensbelang!

Wat u moet doen wanneer er thuis brand uitbreekt?
Is er een vluchtplan opgesteld?
Weten uw huisgenoten of kinderen wat ze moeten doen bij brand?


Een vluchtplan omvat een aantal afspraken die u samen met uw huisgenoten maakt. Aan de hand van dit plan bent u bij brand beter in staat om, samen met uw huisgenoten, veilig uit uw brandende woning te vluchten.

Train uw kinderen op brand
De brandweer eist dat op de basisscholen ieder jaar een ontruimingsoefening gehouden wordt. De school beschikt over een ontruimingsplan. De Leerkrachten bespreken met de kinderen wat ze moeten doen als er in school brand uitbreekt. Wanneer de alarmbel gaat, gaan de leerkrachten rustig met de kinderen naar buiten en verzamelen ze voor het gebouw. Een andere leerkracht controleert of alle ruimtes leeg zijn. Vervolgens komen de kinderen met hun verhalen naar huis. Wat doet u? Gaat u er op in en stelt u voor dat in huis ook te gaan doen?

Stel een vluchtplan op voordat het te laat is
Als kinderen ontdekken dat het huis in brand staat, is hun eerste reactie om een veilig heenkomen te zoeken onder het bed of in de kast. De kinderen moeten ramen en deuren zonder sleutel kunnen openen, denk aan een schuif of knip. Eenmaal buiten moeten de kinderen weten waar ze elkaar en hun ouders ontmoeten. Bij baby's en peuters moeten de ouders afspraken maken Wie doet wat! Dat voorkomt dat ouders het brandende pand in moeten om te gaan zoeken, wat natuurlijk levensgevaarlijk is. Maak ook afspraken over wie eventuele huisdieren in veiligheid brengt.

Bij brand is rook het gevaarlijkste. De meeste slachtoffers bij brand komen niet om door vuur maar door de extreem giftige rook.
Let op dat kinderen niet met vuur kunnen spelen. Berg aanstekers, lucifers en vluchtige stoffen goed op zodat de kinderen er niet bij kunnen, ook niet met een stoel of trapje.

Tijdens de slaap zijn de reukorganen uitgeschakeld. Alleen het gehoor werkt nog. Daarom is een rookmelder, die geluid maakt, zo belangrijk. Overdag kunt u zelf snel een brand ontdekken, maar als u slaapt lukt dit niet en heeft u nauwelijks tijd om te vluchten. Maak daarom een vluchtplan en bespreek dit met uw gezin.

Vluchtmiddelen
Voor het vluchten vanaf hoger gelegen verdiepingen bestaan vluchtmiddelen: een uitwerpbare ladder, speciale lijnen of touwen kunnen een hoop leed voorkomen. Voor leveranciers kunt u de telefoongids raadplegen.

Rookmelder
Zorg voor rookmelders. Bij een eengezinswoning is het van belang om op iedere (slaap)etage een rookmelder te monteren. In een appartement is in een rookmelder in de gang, ter hoogte van de slaapkamer, een goede plaats. De brand wordt dan snel gemeld en u heeft tijd om de familieleden te waarschuwen en op tijd te vluchten. Laat (jonge) kinderen liever niet alleen thuis. Gebeurt dit toch, zorg er dan voor dat zij zichzelf in veiligheid kunnen stellen via de voor- of achterdeur. Zorg ervoor dat er geen afgesloten deuren zijn waarop sleutels ontbreken. Bij gebruik van een babyfoon kunt u alleen geluiden waarnemen. Gebruik daarom een babyfoon altijd in combinatie met een rookmelder.

De brandweer heeft de wettelijke taak om tussen de 5 en 8 minuten na de melding ter plaatse te zijn. De eerste minuten na het ontdekken van de brand moet u dus zelf optreden.

Voorbeeld van een vluchtplan.
* Wat te doen bij brand?
* de rookmelder gaat af
* u ruikt en brandlucht of ziet rook
* breng direct uw gezin volgens het vluchtplan in veiligheid
* blijf daarbij laag bij de grond en sluit indien mogelijk de deuren achter U
* waarschuw direct de brandweer: bel 1-1-2
* gebruik geen lift en ga direct naar de verzamelplaats
* geef de brandweer informatie en de voordeursleutel


Wat moet u bespreken voor het vluchtplan?
Noteer in een vluchtplan de volgende stappen met uw huisgenoten:

  • bepaal de vluchtroute: de snelste en veiligste route om het pand te verlaten

  • bepaal een tweede vluchtroute voor het geval de uitweg via de voordeur geblokkeerd is

  • een vluchtroute van boven naar beneden is het beste, want rook stijgt naar boven

  • mocht u het huis niet meer kunnen verlaten, spreek dan met elkaar een kamer aan de straatzijde af, waar vandaan de brandweer u kan redden

  • stel u op de hoogte van de plaats waar de hoofdafsluiters zijn van gas, elektra en water en zorg dat deze afsluiters altijd goed bereikbaar blijven

  • bespreek een verzamelplaats

  • spreek af wie zorgt voor welke baby, welk kind, welke oudere of mindervalide

  • Maak ook afspraken wie eventuele huisdieren in veiligheid brengt.


Copyright J. R. van Kleven.
e-mail: rvk@zeelandnet.nl