Preventie  << Terug naar vorige pagina

Rookmelders
Regelmatig lezen wij in de krant of zien wij op de televisie verslagen van rampzalige situaties. Een daarvan is brand in een woonhuis. Staat u er wel eens bij stil dat het u ook wel eens kan overkomen, bijvoorbeeld terwijl u slaapt. Veel van de dodelijke slachtoffers die jaarlijks te betreuren zijn, hadden voorkomen kunnen worden. Met name wanneer in de woning een of meer rookmelders zouden zijn geplaatst. Schaf deze melders daarom zelf aan of geef ze cadeau. Vaak weet men immers niet wat te geven of te vragen. Dit is een origineel en veilig cadeau.

Wat zijn rookmelders?
Rookmelders zijn apparaten die in staat zijn rook en dus brand te ontdekken. Zij laten dan een luid alarmsignaal horen. Deze melders zijn voorzien van een batterij. De batterij gaat ongeveer een jaar mee. Het voordeel van batterijvoeding is dat de melder ook werkt als de brand ontstaat door sluiting of kortsluiting van het elektriciteitsnet. Tegen de tijd dat de batterij leeg is, laat de melder een keer per minuut een luid piepsignaal horen gedurende minimaal 30 dagen. Daardoor kunt u, ook als u terugkomt van vakantie, nog gewaarschuwd worden dat de batterij moet worden vervangen.

Welke typen melders?
Zowel optische als ionisatiemelders zijn voor woningen goed bruikbaar. Er zijn slechts enkele verschillen. De optische melder reageert iets beter op 'smeulbrand', die kan ontstaan wanneer bijvoorbeeld een brandende sigaret op de bekleding van een stoel of bank valt. Dit type brand komt veel voor in woningen. De optische melder is iets duurder dan de ionisatiemelder. De ionisatiemelder reageert iets sneller dan de optische melder op een brand waarbij vlammen vrij komen.

Testen van de melder
Op de melder is een testknop aanwezig. Het alarmsignaal gaat af zodra de knop wordt ingedrukt. Zo kan men de melder testen op een goede werking. Gebruik voor het testen geen open vuur zoals kaarsen of brandend papier, dit om het gevaar van beschadiging (smelten of vlam vatten) van het apparaat te voorkomen! Het plaatsen van de rookmelder(s) De rookmelder moet de rook zo snel mogelijk ontdekken...en hij moet de bewoners van de woning alarmeren. Ook mensen die slapen! Bij woningen met meerdere bouwlagen doet u er verstandig aan op iedere verdieping een melder te plaatsen. Bij voorkeur bovenaan de trap tegen het plafond op de slaapverdieping. Voor een maximale beveiliging, ongeacht het aantal woonlagen, kunt u in iedere ruimte waar men regelmatig verblijft een melder plaatsen. Denk met name aan de woonkamer, slaapkamer(s) en iedere ruimte waar een elektrisch apparaat staat. Gebruik bij voorkeur onderling verbindbare rookmelders. Als er dan een melder afgaat dan geven de andere melders ook alarm.

Waar een melder niet te plaatsen ?
In badkamer of keuken, dat zou te vaak een 'vals alarm' veroorzaken door stoom, vocht e.d. Bij een ventilatieopening of mechanische ventilator en boven verwarmingstoestellen en radiatoren. Door luchtstromingen kunnen rookdeeltjes de rookmelder niet bereiken. In de garage: uitlaatgassen kunnen ook vals alarm veroorzaken.

 

 


Copyright J.R. van Kleven.
e-mail: rvk@zeelandnet.nl