. . . op de homepage van . . .

Jolanda

   Melanie

     Roland

         Martijn van Os

Links ziet U een menu waaruit U kunt kiezen.

Aangezien ik bezig ben om deze site wat aan te passen en van nieuwe info/foto's te voorzien zullen nog niet alle linken en opties werken.
Kom geregeld eens terug om te kijken!

U ziet het. We proberen de site zo leuk mogelijk te maken, en te houden.
Veel kijk- en leesplezier. . . . .


Met vriendelijke groet;

JoMeRoMa
Uitsluiting aansprakelijkheid

De informatie op deze website is zorgvuldig gecontroleerd en wordt regelmatig geactualiseerd. Toch kan niet worden gegarandeerd dat alle gegeven informatie altijd volledig, juist en volgens de laatste actualiteit weergegeven zijn. Dit geldt in het bijzonder voor alle "links" naar andere websites waarnaar direct of indirect verwezen wordt. Met de inhoud van de gelinkte pagina als zodanig heb ik geen enkele bemoeienis en accepteer daarvoor ook geen enkele aansprakelijkheid. Alle informatie kan zonder vooraankondiging aangevuld, verwijderd of veranderd worden. Alle op deze Website genoemde productnamen, -beschrijvingen en logo's zijn geregistreerde handelsmerken en eigendom van de rechthebbende.