home

 

 

H.P.Blavatsky - W.Q.Judge
G.de.Purucker - Diversen

Gedurende de jaren van lezen en studeren van theosofie, ben ik veel citaten tegen gekomen, te veel om hier te citeren. Ik heb een selectie gemaakt om met uw te delen.

Hier is een voorbeeld van wat ik bedoel.

Wat is Occultisme?

 • Occultisme is het niet vertellen van alles wat men weet, maar zwijgzaamheid.
 • Occultisme is niet alles te zeggen wat men vermoedt, maar stilzwijgen.
 • Occultisme is niet te spreken over al wat men 'ziet', maar zich naar binnen te keren, naar de bron van het zien.
 • Occultisme is niet herhalen van alles wat men 'hoort', maar een gesloten mond, opdat het gehoorde daaruit niet ontsnapt.
 • Occultisme is niet te spreken over de fouten van anderen, maar zachtmoedigheid.
 • Occultisme is vast omlijnde plannen te maken, maar een open oog hebben voor nieuwe dingen, in evenwicht gehouden door de goede wet.
 • Occultisme is het niet voorschrijven van andermans plichten, maar waakzaamheid in het nakomen van die van onszelf.
 • Occultisme is het niet doen wat men wenst of verlangt, maar zelfdiscipline.
 • Occultisme is het niet luisteren naar praatjes of laster, maar welwillendheid ten opzichte van anderen, waardoor praatjes en laster niet gevoed kunnen worden. Laat alle kritiek bij onszelf beginnen.
 • Occultisme is het niet toegeven aan boosheid of ongeduld, maar kalmte bewaren.
 • Occultisme is net niet pronken met of trots zijn op de eigen geleerdheid, maar nederigheid.
 • Occultisme is het niet overhaast afdoen van onze dagelijkse bezigheden, noch het forceren van onze vooruitgang, maar de erkenning van de ruimte voor alle dingen.
 • Occultisme is het niet doen van al het grote werk dat er te doen valt, maar de wil om te werken, de bereidwilligheid om hulp te aanvaarden of een helper te zijn; vreugde te voelen, omdat een ander een taak beter doet.
 • Occultisme is het volgen van een edele gedachtengang en een verheven gedragslijn.

(Vertaald uit een oud tijdschrift, toegekend aan W.Q.Judge.)

terug