Omhoog

Speurtochten naar Zygaena trifolii.

 

Op 28-06-2004 voerde de speurtocht ons naar Breskens alwaar er honderden Zygaena trifolii's nabij het veerplein zouden zitten…….. we waren blijkbaar te laat.

 

        veerhaven te Breskens                     de overschot van de honderden…. 

 

Misschien door het 'zware weer' van vorige week bijna alle Z. trifolii's verdwenen en wat erger is; het veerplein is zodanig vergrast dat er practisch geen rolklaver meer aanwezig is. Andere nectarplanten zijn hier zeldzaam waardoor bijna alle vlinders het moeten doen met een enkele akkerdistel. Toch zijn er nog zo'n honderd stuks hier geteld in twee km-hokken.

            lang gras met zeer weinig nectarplanten

 

Een complete verrassing aan de oude weg van Oostburg naar Schoondijke. Er was al door iemand gemeld dat er hier Z. trifolii's aanwezig waren maar zoveel was boven de stoutste verwachting! Echter één probleem; er werd volop langs deze weg gemaaid door een boer die bang was dat de landbouwinspectie dienst een akkerdistel op zijn land zou vinden en hij dan een zware boete zou krijgen. Door ons toedoen is hij (tijdelijk) huiswaarts gekeerd. Nader onderzoek door ons resulteerde in; geen akkerdistel langs deze weg gevonden. De boer was dus maar preventief aan het maaien en dacht misschien grondig gemaaid staat netjes!

        volop parende koppels langs de oude N58 tussen Oostburg en Schoondijke

 

Het blijkt hier dus duidelijk dat deze vlindersoort van het pioniertype is. De oude N58 is hier terplaatse een 'boerenweg' geworden, deels uitgebroken waardoor er een nieuwe berm is ontstaan en daardoor weer andere planten dan grassen kunnen groeien zoals de vogelwikke en rolklaversoorten op de omgewoelde grond. Ook nabij Nieuwvliet hebben we dit gezien in de verstoorde wegbermen, 11 stuks gespot. Tussen Oostburg en Schoondijke was een boer de wegbermen aan het maaien en wist hij veel dat er hier zo'n zeldzame vlindersoort rondfladdert. Van ons kreeg hij deze namiddag vrijaf! Hier zijn zo'n 760 vlinders gespot en dit was mogelijk maar de helft……, maar voor hoelang?

        ook op luzerne mogen ze graag fourageren

 

Onderzoek in het 'Knokkertbos' van SBB gelegen tussen Cadzand en Nieuwvliet leverde geen Z. trifolii's op. Geen waardplanten aangetroffen dus de vlinder ook niet.

 

Op naar Nummer Eén gelegen aan de Westerscheldedijk tussen Breskens en Hoofdplaat. Windveren in de lucht belooft winderig weer…

….. mooie plaatjes, weinig vijfvlek-sint-jansvlinders…..

 

De Westerschelde bermen zijn ietwat ruiger dan de polder wegbermen. De drie stuks die hier gespot zijn hebben wel een schitterend uitzicht, maar je moet toch wel een hardnekkige pionier zijn om als kwetsbare vlinder hier een poging te doen om te overleven…..

 

6 juli 2004. Nieuwe zoektocht naar de vijfvlek-sint-jansvlinder in het oostelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen. 

Bezoek aan Canisvliet te Westdorpe, gemeente Terneuzen.


Getipt door een medewerker van SBB; er zitten bij de Canisvliet volop Z. trifolii's! Net zoals vorige week bij Omroep Zeeland TV. Wij hebben veel Tyria jacobaeae, de Sint jacobsvlinder gezien en ook andere gevleugelde vrienden inclusief dazen maar geen Z. trifolii! De rolklaver als waardplant hebben we ook niet gezien.

                …. veel vleeskoeien, geen vijfvlek-sint-jansvlinder.

 

De zure morellen hangen een beetje flink zuur te zijn in de oude boomgaard. Het enige opvallende was eigenlijk een Groot dikkopje en zo'n vijfenzeventig Bruine zandoogjes.
Plaatsen die vroeger prima begaanbaar waren zijn nu totaal verdwenen, vooral langs de waterkant, ontoegangkelijk om libellen te spotten.

 

Langs het kanaal Gent-Terneuzen ten noorden van Passluis (Westdorpe) vlakbij het water worden twee Z. trifolii's gezien en één sabelsprinkhaan waarvan onderstaande foto.

Sabelsprinkhaan

Prima maaibeheer nabij de rotonde te Sluiskil, gemeente Terneuzen.

 

Een zeer goeie plaats voor de populatie van de Z. trifolii's is de groenstrook, gedeeltelijk wegberm, gelegen tussen de spoordijk cq. watergang en de Provincialeweg nabij de rotonde te Sluiskil. In deze omgeving werden niet minder dan 421 Z. trifolii's gespot. Blijkbaar zit hier ook de Metaalvlinder, Adscita statices, want we hebben er eentje gezien. Hier was ook te zien dat er meerdere paringen gebeuren en dat de vlekken soms versmolten zijn.

 

Rond het zeesluizen complex, Portaal van Vlaanderen enz. zitten ze al vele jaren de trifolii's. We zijn nu te Terneuzen. Het maaibeheer is hier nogal wisselend en sommige plaatsen zijn ongeschikt geworden door de vergrassing. Op diverse plaatsen moet er weer eens in de grond gewroet worden, wat weer gunstig is voor de vlinderplantjes. Zoals het veldje op de foto met St. Janskruid, de enige in bloei staande planten, de rest is totaal vergrast.

Vervuilende, afremmende, sleepboot de 'Wandelaar' (onzichtbaar voor de kijker) moet vol in de remmen…

 

Toch is het niet allemaal kommer en kwel. Ten noorden van deze sluis worden door ons zo'n 286 stuks Z. trifolii's gezien. Blijkbaar is het toch te wijten aan het mildere klimaat dat hier voor deze vlindersoort het seizoen vroeger begint dan in de omgeving van Hulst, meer oostwaarts gelegen. Nog meer westelijk gelegen gebieden onder andere nabij Breskens zijn nog vroeger daar ze duidelijk de invloed van de zee ondergaan.
Met Absdale erbij gerekend zijn er deze dag 776 door ons gezien. Vele dagvlinders zijn er in mindere mate gezien, maar daar gaat dit verslag niet over…..

De fotograaf staat nergens op, maar de foto's zijn net als de tekst van ondergetekende.

 

 

Hulst, 26-08-2004

Luciën Noens