ziet u geen menubalk links?
 klik dan hier! 


Uit LINK nr.Bevrijd van materiele en fysieke belemmeringen lijkt internet een ideale broedplaats voor allerlei ufo-adepten, new-age aanhangers, astrologen en mensen die een wereld vol complotten zien.

Een heerlijke vijver om in te vissen voor de honderden sektes. Of zit de digitale werkelijkheid ingewikkelder in elkaar?

Heavens Gate vond een enkel nieuw lid via het net, maar vooral gebruikte deze sekte het world wide web om aankondiging te doen van de naderende hemelvaart..Zweven over Internet

door Peter Lievense.Laat in de middag van de 26ste maart van dit jaar ontdekt sherrif Alan Fulmer na een anonieme telefonische tip in een mediterraan landhuis in de villawijk Rancho Santa Fe in San Diego, Californie, 39 levenloze lichamen. De doden liggen verspreid door de vele kamers van het huis, allemaal op de rug met de handen naast het lichaam alsof ze vredig liggen te slapen. Maar niemand slaapt met een plastic tas over het hoofd. De overledenen, mannen en vrouwen, twintigers naast ouden van dagen, dragen allen dezelfde donkere broeken en sportschoenen. De dood is discreet verborgen onder een paarse doek. In hun zak een vijfdollar biljet en drie kwartjes. De lijkschouwing zal uitwijzen dat het gezelschap zelfmoord heeft gepleegd door het nuttigen van appelmoes met fenobarbital en sterke drank. De plastic boodschappentas heeft de dood versneld.

De slachtoffers waren uitverkorenen, volgelingen van Do en Ti, leden van Heavens Gate, die het stoffelijk omhulsel achterlieten om hun plaats in te nemen in de vliegende schotel in het kielzog van de komeet Hale-Bopp op weg naar het Koninkrijk der Hemelen.

Op de zevende mei volgt nummer veertig, de echtgenoot van een van de eerdere zelfmoordenaars, in identieke outfit en na een zelfde combinatie van alcohol en barbituraten.

Met recht een kroniek van een aangekondigde dood. De sekte had vier jaar eerder internet ontdekt als medium om de ultieme ledenwerving, Last Call, in gang te zetten. In preken op de website werd de hemelvaart als volgende stap al in '95 aangekondigd.

Maar internet diende ook een heel pragmatisch doel. Om in de kosten van het dagelijks levensonderhoud en de huur voor de kapitale villa, die ergens rond de 1500 dollar per maand

lag, te voorzien, programmeerde de goed opgeleide sekteleden www-pagina's voor triviale klanten als de 'San Diego Polo Club' en exclusieve automobielenhandelaar British Masters onder de veelzeggende bedrijfsnaam 'Higher Source'.

De verzamelde pers, die zich en masse op de grootste collectieve zelfmoord op Amerikaanse

bodem ooit stort, spreekt als snel van een 'internet-sekte'. Vele 'netizens' protesteren tegen deze zoveelste negatieve kwalificatie van het Net. Maar feit is dat het verhaal van Do en Ti en hun discipelen zich voor een groot deel op internet afspeelt.Hale-BoppEen cruciale rol in deze historie is weggelegd voor de komeet Hale-Bopp die dit voorjaar wekenlang zijn staart aan het firmament toonde. Hale-Bopp bood Herff Applewhite, alias Do, een uitweg uit het dilemma van de nimmer ingeloste belofte van de hemelvaart. Met name de berichten op internet dat verborgen achter de komeet een ufo was gesignaleerd, kwamen voor de 65-jarige domineeszoon als door de hemel gezonden.

Applewhite was op dat moment al meer dan twintig jaar op drift met zijn volgelingen. Begin jaren zeventig ontmoette deze muziekdocent de verpleegkundige Bonnie Nettles, die zich bezig hield met astrologische consulten en spiritistische seances. Al snel werd Applewhite in het oor gefluisterd door stemmen van de overzijde.

Teruggetrokken in de bush in Oregon kwam het tweetal tot het inzicht dat ze de twee Getuigen waren zoals die in de bijbel, in Openbaring 11 waren aangekondigd.

Applewhite zag dat de mens een rups is die tot vlinder moet transformeren. Zoals Jezus, volgens hem, met een ruimteschip naar de hemel was teruggekeerd, zo zouden ook hij en Nettles eens naar het Hemelse Rijk terugkeren om de dood te overwinnen.Daarna ging het tweetal op zoek naar volgelingen. Ze noemden zichzelf Guinea en Pig, of Bo en Peep; afgezanten van het volgende niveau der menselijke evolutie. Al snel volgde een schare van tweehonderd zoekenden, die hun begeertes moeste overwinnen om te kunnen transformeren tot een hoedanigheid waarmee het Koninkrijk der Hemelen zou kunnen worden betreden.

De hemelvaart werd in eerste instantie aangezegd eind 1975, maar de tijd bleek na maanden retraite niet rijp. De helft van het aantal volgelingen had zich toen al teleurgesteld van de twee Getuigen afgewend. Bo en Peep meenden dat een langdurige voorbereiding en onthechting nodig was om de volgelingen gereed te maken voor de gang naar het Koninkrijk.

In de jaren die volgden liep het aantal aspirant-hemelvaarders terug tot vijftig die woonden in huizen die als ruimteschip waren ingericht. De crewmembers leefden in strikte discipline een leven van oefening, afzondering en contemplatie.

In 1985 overleed Bonnie Nettles aan kanker. Applewhite, die zichzelf inmiddels Do noemde, overlegde nu telepathisch met zijn wederhelft die nu Ti heette. Van partner werd zij steeds meer tot Gids voor de onzekere Do. Uiteindelijk zou zij in de hoedanigheid van Hemelse Vader de vliegende schotel richting Aarde sturen om Do en zijn volgelingen op te halen.

Bemanning.In 1993 besloot het gezelschap, dat inmiddels nog maar 25 mensen telde, om nog een grote werving op poten te zetten om de definitieve bemanning bijeen te krijgen. Do ontdekte internet en de goed opgeleide volgelingen hadden weinig moeite om zich een plaatsje op het net te verwerven. De futuristische website van Heavens Gate was het platform om de boodschap uit te dragen. In 'what our purpose is' valt na te lezen dat Applewhite het Bijbelverhaal heeft geadapteerd.

Ongeveer tweeduizend jaar geleden kwamen de leden van het Koninkrijk der Hemelen tot de conclusie dat de mensheid zo ver was ontwikkeld dat enkelen rijp waren om als container voor een ziel te fungeren. Een van die leden daalde af naar de aarde en trok in het stoffelijk omhulsel van een man van een jaar of dertig , genaamd Jezus.

Zijn taak was om die mensen bij wie het begin van een ziel in hun container was geplaatst, de weg naar het Koninkrijk te tonen. Alleen zij hadden het vermogen om in hem de afgezant van het Koninkrijk te herkennen. De boodschap waarmee hij zijn leerlingen uitzond was dat het Koninkrijk bereikbaar was voor diegene die al het aardse los konden laten. Hij, Jezus, had het vermogen om die mensen mee te nemen naar de Hemelen.

Applewhite schrijft op internet dat hij met dezelfde missie naar de aarde is gekomen. Die aardlingen die een ziel in hun container dragen die ver genoeg is ontwikkeld, kunnen hem herkennen als afgezant van het Koninkrijk en krijgen de mogelijkheid hem naar 'My Father's House' te vergezellen.In 'Why is it difficult to believe or accept us' schetst Do de achterblijvers een somber perspectief. De kwade, Luciferiaanse, krachten hebben de hele samenleving, inclusief de gevestigde religies in hun macht. De wereldse normen als het huwelijk, bezit en carrière dienen alleen om de mens het zicht op de duivelse manipulatie en het werkelijke Koninkrijk te ontnemen. De enigen voor wie de hemelpoort ooit nog zal opengaan, zijn zij die zich nu aansluiten bij de Afgevaardigde, Do.

Een volgende Afgevaardigde kan nog duizenden jaren op zich laten wachten en binnen afzienbare termijn zal de tuin die de aarde is, opnieuw worden omgeploegd waarna een hele nieuwe beschaving zal worden ingezaaid. Onnodig te vermelden dat niemand dit overleeft..

Uithangbord.Internet is een geliefd medium geworden voor Heavens Gate. De website is een populair uithangbord en er melden zich enkele nieuwe leden via de homepage.

De website-ontwikkelaars van Higher Source weten gerenommeerde klanten aan zich te binden.

Maar voor alles is het world wide web een verzamelplaats van zoekenden, complotisten, ufo-adepten en new age-aanhangers. De aankondiging van de komeet Hale-Bopp, die zo dicht langs de aarde zal scheren dat hij weken lang aan de nachtelijke hemel te zien zal zijn, zorgt voor veel beroering bij dit deel van de internetbevolking.

Als het onvermijdelijke digitale gerucht dat er in het kielzog van de komeet een UFO is waargenomen, steeds sterker wordt, is dat voor Do het teken dat de tijd gekomen is. Ti komt haar zoon en zijn volgelingen ophalen.

Na meer dan twintig jaar te hebben verkondigd van de hemelvaart en de op handen zijnde recycling van de aarde, was het onvermijdelijk geworden dat Applewhite en zijn volgelingen zich van hun stoffelijk omhulsel zouden verlossen.De collectieve zelfmoord leidde onmiddellijk tot enorme opwinding op het net. Het aantal hits van de homepage van de sekte beliep al snel honderdduizenden. Ook de pers stortte zich massaal op het world wide web. De klanten van Higher Source werden uitgebreid geïnterviewd. Iedereen was het er over eens dat de hemelvaarders zeer vriendelijke, maar ook zeer teruggetrokken en zonderlinge lieden waren geweest, met hun uniforme kapsels en kleding.

De kranten en de televisie keerden internet binnenstebuiten en toverden allerlei 'experts' ten tonele op zoek naar de kwalijke manipulaties.

Binnen enkele dagen was er een persiflerende site op het net: 'highersource.org.' met als slogan 'we kill ourselves working for you'. Volgens de maker, Mike Emke, is het een protest tegen het negatieve imago dat de pers internet aanmeet. ,,Volgens CNN is internet een gemakkelijk jachtterrein voor sektes omdat computeraars goedgelovig en onnozel zouden zijn. Meestal worden we afgeschilderd als kinderpornografen en nu weer als sektariërs.''

CIA.Maar ook de netizens zelf lieten zich niet onbetuigd. Op diverse sites worden complottheorieën uit de doeken gedaan, waarin bijvoorbeeld de CIA ervan wordt beschuldigd de sekteleden om zeep te hebben geholpen en de zelfmoord en de verklaringen op de website geënsceneerd te hebben.

Nadat de originele site uit de lucht werd gehaald door de provider ( of door de CIA volgens sommigen) verschenen op tientallen andere sites mirrors van de oorspronkelijke pagina's.

Of internet nu wel of niet een dankbaar jachtgebied is voor sektes, is discutabel. Feit blijft dat de biografie van enkele overledenen aangeeft dat ze via het net met Heavens Gate in aanraking waren gekomen.

Zoals Miss. McCurdy-Hill uit Cincinnati, die in september '96 haar vijf kinderen achter liet nadat ze via internet met Heavens Gate in contact was gekomen. De 39-jarige postsorteerster liet haar chef op het hoofdpostkantoor van de stad weten dat ze 'wegens omstandigheden waarop ze geen invloed op kon uitoefenen ontslag moest nemen'.

Volgens wetenschappers moet er aan nogal wat voorwaarden worden voldaan voordat iemand bekeerd raakt tot een sekte. De gerenommeerde socioloog John Lofland kwam tot zeven punten. Iemand moet gedurende langere tijd aan hevige spanningen bloot staan, de problemen vanuit religieus perspectief bekijken, zichzelf als religieus zoeker beschouwen en op het juiste moment met een sekte in aanraking komen. Daarnaast is het van belang dat hij vriendschappelijke relaties heeft met leden van de groep en niet met mensen buiten de groep. Als hij dan uiteindelijk het wereldbeeld overneemt is hij bekeerd.

Zo bezien is de mogelijke rol van internet beperkt tot een mogelijke eerste kennismaking van een reeds getormenteerde ziel met een sekte.Er zijn daarom nogal wat religieuze bewegingen die een uithangbord op internet hebben geplaatst. Volgens Rob Nanninga, auteur en medewerker van de Stichting Skepsis, zijn vooral de Amerikaanse groeperingen, zoals de Bruderhof of Society of Brothers veelal gebaseerd op christelijk fundamentalisme. ,,Net als bij Heavens Gate worden delen dan de bijbel dan opnieuw geïnterpreteerd . De begrippen goed en kwaad spelen altijd een grote rol. Daarnaast worden er ook aan Science fiction motieven ontleend. Buitenaardse wezens en ufo-reizigers worden dan toegevoegd aan de bijbelse openbaringen. Algemeen kenmerk is toch vaak dat het gaat om mensen die zich niet thuisvoelen in deze samenleving. Daardoor is er in Amerika ook vaak een verband met extreemrechts en de wapenlobby, die zich ook afzetten tegen de maatschappij en de overheid als deel van een complot zien.''Bekeerling.In een artikel in het Skepsis-orgaan 'Skepter', stelt Nanninga dat het beeld van de bekeerling als passief slachtoffer moet worden genuanceerd. Onderzoek toont aan dat de nieuwe leden veelal al eerder op zoek waren naar transcendente ervaringen of door drugservaringen op zoek waren naar een meer bevredigende perceptie van de werkelijkheid. Daarnaast zijn er sektes als de bekende Scientology kerk en de Bhagwan hun aantrekkingskracht ontlenen aan een soort alternatieve psychotherapie.

De theorieën van het hersenspoelen verwijst hij dan ook naar het rijk der fabelen. Het lijkt dat juist de 'deprogrammering' die voormalig sekteleden vaak onder dwang van ouders of familie van een hersenspoeling zou moeten genezen problemen veroorzaakt. Bij een onderzoek naar uitgetreden aanhangers van de Verenigingskerk van de vooral in de jaren zeventig zeer populaire, maar nu ook op internet vertegenwoordigde Koreaan Sun Myung Moon, bleek dat van de op eigen kracht opgestapte Moonies maar drie procent last had van dwanggedachten, tegen meer dan de helft van de 'gedeprogrammeerden'.Natuurlijk zijn wraakzuchtige ex-sekteleden ook op internet aanwezig. Allerlei discussiegroepen en hulpgroepen bieden alle ruimte voor ellenlange verklaringen over alle verschrikkingen die de slachtoffers bij de diverse groeperingen hebben moeten ondergaan.

Veelal zijn de sites opgericht door de slachtoffers zelf, zoals die van the Peregrine Foundation die zich vooral richt tegen de extreem christelijke Bruderhof en de Hutterite , of het Resourch Center for Freedom of Mind, dat in tegenstelling met wat de breedvoerige naam doet vermoeden een privé-actie lijkt van een ex-lid tegen de Moonsekte.

Daarnaast zijn er ook meer professionele verzamelplaatsen op het World Wide Web zoals het zeer breed georiënteerde ' ex-cult archive' waar verklaringen en onderzoeken zijn te vinden tegen tientallen groepen en bewegingen.Wat opvalt aan de geschiedenis van Do, Ti en Heavens Gate is dat de twee Getuigen in tegenstelling tot de meeste sekteleiders nergens beschuldigt worden van dwang of misbruik.

Geen enkele van de volgelingen die in een eerder stadium wilden uittreden werd door Applewhite tegengehouden. In tegendeel, volgens verklaringen had de Afgevaardigde het al moeilijk genoeg met zijn taak. De communicatie tussen hem en de leden verliep voornamelijk via briefjes. Do zelf was meestal teruggetrokken in telepathisch conclaaf met Ti, zonder wie hij een labiele indruk maakte.

Ook de politie had geen noemenswaardige problemen met de Do of zijn volgelingen.

Van de laatste jaren dateert alleen een proces-verbaal tegen een van hen wegens landloperij.

Hij was slapend aangetroffen in de buitenlucht zonder geld in zijn zak. Om herhaling hiervan te voorkomen, verordonneerde Applewhite dat alle leden voortaan gel op zak moesten dragen. Om precies te zijn vijf dollar en drie kwartjes.URL's:heavensgate-site:

http://www.atomicmule.com/hgcult/

http://www.concentric.net/~Fontenkele andere sekten:

http://www.scientology.org/

http://www.bruderhof.org/

http://www.cais.com/unification/

http://www.pwpa.org/

http://www.larouchepub.com/index.htm

http://quanyin.org/

http://eli.warjat.org/~mbasset/life.htm

http://www.people-forever.org/ex-leden:

http://www.matisse.net/~peregrin/home.html

http://www.shassan.com/

http://www.ex-cult.org/parodie:

http://www.highersource.org/complot:

http://www.whatshotin.com/Features/heavensgate8.shtmllinks naar oa. Hale-Bopp:

http://trendy.net/souces.htmlskepsis:

http://home.pi.net/~skepsis

(einde tekst)illustraties:

heavens.bmp: website sekte

sekte1.bmp: QuanYin-home page

sekte2.bmp: united pentacostal church

sekte3.bmp: the family (kinderen van god)

gatework.bmp: homepage van higher source (zie tekst)

oldvictim.bmp: oudste slachtoffer

parodie.bmp: homepage van parodie op higher source (zie tekst)

victim.bmp: slachtoffer dat via internet bij sekte kwam (zie tekst)

lijk.bmp: beeld van slachtoffer onder paarse doek