Column Dwarsdenker 9 LINK, de wereld online nr. 53
 

Net zonder Kennis
 

Eigenlijk geloof ik zelf niet zo in de noodzaak om kinderen van jongs af aan achter een computer te zetten. De wizz-kids van nu brachten de eerste jaren van hun leven tenslotte ook door zonder bits en bytes. Komt bij dat computers steeds eenvoudiger worden in het gebruik. Er zijn volop lieden die hun weg weten op de pc, terwijl ze nauwelijks met de afstandsbediening van hun tv om kunnen gaan. En tegen de tijd dat de basisscholieren van nu door hun toekomstige afdelingschefs de digitale snelweg op worden gedirigeerd, gebruiken ze daarvoor computers die zich met de stem laten commanderen. Nee, ik geloof dat het beter is om kinderen zo veel mogelijk in de echte wereld te laten vertoeven, voordat de beeldscherm-bewustzijnsvernauwing toe slaat.

Maar goed, heel wat lieden die wat in de melk te brokkelen hebben, menen dat het kleine grut zo snel mogelijk gedigitaliseerd moet worden, omdat ze anders de aansluiting missen met de toekomst. Dat zijn voornamelijk heren en dames die in de ivoren torens van de hofstad hun grip op de samenleving kwijt zijn geraakt, en die met het angstzweet op het voorhoofd de voortgaande digitalisering van de maatschappij aanzien.

De AutomatiseringsGids deed enkele maanden geleden een vrolijkstemmend onderzoek naar de kennis van zaken in het parlement over de informatietechnologie. Slechts zes procent van de volksvertegenwoordigers had bijvoorbeeld een flauwe notie van de omvang van de IT-branche in Nederland, toch goed voor een kleine dertig miljard gulden op jaarbasis. De meeste parlementsleden wisten zelfs niet eens welke bewindsman de coordinatie van IT-projecten in zijn portefeuille had. Tegelijkertijd gaf deze verzameling onbenullen het kabinet een voldoende voor het gevoerde beleid op dit terrein. De uitsmijter kwam van het VVD-kamerlid Hella Voute, die overigens zelf aardig scoorde. ,,De kamer is een spiegel van de samenleving. Daar kom je het zelfde tegen.'' Dat geeft nog eens vertrouwen in de politiek.
 

Vanuit dit rijk der blinden klinkt op gezette tijden de roep om meer computers in het onderwijs en aansluiting van de scholen op het magische Internet. Koning Eenoog, de minister van Onderwijs en nog wat van die bijvakken in het vorige kabinet, presenteerde 'Investeren in Voorsprong'. Niet onaardig omdat Nederland, als het gaat over de pc-dichtheid in het onderwijs, in Europees verband ergens onderaan bungelt in het illustere gezelschap van landen als Portugal en Griekenland.

Ruggegraat van Ritzens plan moest Kennisnet (eerder Edunet genoemd, maar die naam bleek al door een andere partij bij het merkenburea gedeponeerd) worden. Een landelijk netwerk dat behalve scholen, ook bibliotheken en bijvoorbeeld musea met elkaar verbindt. Het Kennisnet heeft geen open verbinding met Internet. Officieel heet het dat de wachttijden op het net te lang zijn en de informatie niet geordend wordt aangeboden. Officieus weet iedereen te melden dat de kinderziel verschoond moet blijven van porno. Daarnaast zou een openbaar Kennisnet natuurlijk een heerlijke visvijver worden voor de overal in de digitale wereld opduikende pedofielen. Voorlopig is de vooruitgang alleen toebedacht aan ruim tweehonderd zogenaamde voorhoedescholen. 

'Investeren in Voorsprong' is volgens een vertrouwelijke analyse, gemaakt in opdracht van de vaste Commissie voor Onderwijs in de Tweede Kamer, een inhoudelijk slecht plan. 'Het is onduidelijk wat, wanneer, op welke wijze en met welke middelen moet gebeuren.' De minister meldt ook niet 'wat de leerlingen en leraren uiteindelijk met de computer moeten kunnen.'

Ook financieel had dr. ir. Eenoog zijn plannen niet op orde. Volgens de Sociaal Economische Raad is de minister in zijn huishoudboekje de afschrijvingskosten en het systeembeheer vergeten. Tenslotte becijferden de specialisten dat er 1, 3 miljard gulden nodig is om de 'achterhoedescholen', die de minister uiterlijk in 2002 in de vaart der volken wilde opnemen, te voorzien van de benodigde hard- en software en capabel onderwijzend personeel. Dat geld is op geen enkele begroting terug te vinden, en evenmin in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Een aankomende Paarse Twee-deling, lijkt het.

Kennisnet, dat oorspronkelijk op 1 januari van dit jaar operationeel had moeten zijn, moet uiteindelijk in oktober werkelijkheid te worden. Althans voor zover het het 'net' betreft. Als het om de 'kennis' gaat zou het nog wel een tijdje kunnen duren. De woordvoerder van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, die eerder enthousiast had verteld over de technische realisatie van Kennisnet, liet een stilte zonder einde vallen toen hem werd gevraagd naar de toepassing van het nieuwe netwerk.
 
 
ziet u geen menubalk links?
 klik dan hier!