Column Dwarsdenker 5    
 

KPN en Echelon.
 

De 'vrije' Westerse wereld heeft schijt aan het welzijn van diegene die per ongeluk onder minder gefortuneerd gesternte is geboren. Is dat nieuw voor u? Dan maar weer even een paar recente voorbeelden. Onder de URL http://jya.com/stoa-atpc.htm vindt u het rapport dat de gerenommeerde Britse Omega Foundation opstelde voor het Europese Parlement. De duurbetaalde volksvertegenwoordigers wilde nu wel eens weten welke informatie het bedrijfsleven en de nationale overheden nu allemaal voor hen achterhouden als het gaat om de frictie tussen wetgeving en moderne technologie.

Omega hield het bij een ruim honderd pagina's tellend verslag onder de naam 'An Appraisal of Technologies of Political Control' dat leest als een pocket van Ian Flemming. Smeuig zijn de details als het gaat om de levering door Europese bedrijven van high-tech martelwerktuigen aan dictatoriale regimes. Het statige British Aerospace levert zonder aanziens des persoons geavanceerde 40.000 volts elektro-gummiknuppels en concurreert op die markt heftig met bijvoorbeeld ICL Technical Plastics, dat een trouw klant heeft aan de Chinese overheid en had aan het apartheidsregime in Zuid-Afrika. SDMS verkoopt nog steeds martelwerktuigen aan de regimes in Burma, Nigeria, Libie en Indonesie. 

Maar wie echt de touwtjes in handen wil houden heeft natuurlijk niet genoeg aan hyper-moderne stroomstokken, hoe aardig je daar bijvoorbeeld ook iemands geslachtsorgaan mee kunt bewerken zonder dat het slachtoffer de kans krijgt om de laatste adem uit te blazen. Nee, de moderne technologie biedt mirakelse mogelijkheden als het erom gaat om vermeende terroristen, politieke partijen, mensenrechtenorganisaties en vooral economische medestrevers in de gaten te houden.

Zo bouwt de Amerikaanse National Security Agency (NSA) aan een wereldwijd afluisternetwerk Echelon, en afdeling Europa functioneert al volop. Al het Europese telefoon-, fax-, en e-mailverkeer (jawel, u leest het goed) wordt stelselmatig afgetapt middels een netwerk van satelieten. Via een strategische Hub in Londen en de hub in Menwith Hill in de afgelegen North York Moors, wordt de brij doorgestuurd naar Fort Meade in Maryland USA.

Tot voor kort was het onmogelijk om een dergelijke hoeveelheid data te scannen, maar met de nieuwe generatie computers en speciale software, die wordt veredeld met genetische algoritmes, worden uw en mijn gesprekken, faxen en elektronische kattebelletjes gescreend op trefwoorden. Neurale netwerken, zelflerende computerprogramma's, vreten zich door de triljarden bits en bytes op zoek naar ingegeven woorden en woordcombinaties.. Statischtische programma's trekken conclusies uit de gevonden trefwoorden. Wie dus tijdens een telefoongesprek twee keer 'bom' roept, kan er zeker van zijn dat er in Fort Meade een rood lampje gaat branden. 

Natuurlijk is dit in strijd met de wetgeving van alle Europese staten, maar wie verwacht dat onze democratische regeringen moord en brand schreeuwen heeft het mis. Integendeel, de Europese overheden verlenen alle medewerking om dit project Echelon te perfectioneren. In het kader van het geheime deel over orde en veiligheid van het Verdrag van Maastricht hebben de Europese regeringen(na overleg met de Amerikaanse FBI) een verdrag afgesloten waarbij alle telecombedrijven en netwerkproviders verplicht zijn om hun systemen aftapbaar te maken. Deze plicht is in geen enkel EU-land aan het parlement voorgelegd. Binnenkort treden de VS, Nieuw-Zeeland, Canada en Australie toe tot dit verdrag. Laten dit nu net de vier landen zijn die deelnemen in Echelon. 

Van Echelon werd dankbaar gebruik gemaakt door de Amerikanen tijdens de onderhandelingen over de GATT/WTO (de regelgevende instanties voor de vrije markt) in Urugay enkele jaren geleden. Alle afgevaardigden van de deelnemende landen werden stelselmatig bespioneert, zodat de delegatie van de VS haar oppossanten (vooral uit de derde wereld) altijd een stap voor was. Tenslotte prevaleren de economische belangen altijd over de moraal. Minister Wijers (d'66) is blij dat de Nederlandse regering daar nu ook van doordrongen is. Vorig jaar werd een missie onder zijn leiding met de top van het Nederlandse bedrijfsleven naar China nog door de Chinese overheid getorpedeerd omdat Nederland het als voorzitter van de Europese Unie waagde om de mensenrechten in dat land aan de orde te stellen. 

Dit keer hield Van Mierlo (d'66) de kaken op elkaar en Wijers c.s. konden afreizen. Een van de overeenkomsten waarmee de fausten terug keerden, was een joint venture van KPN met de Chinese Electronic System Enginering Company, de telecom-pot van het Chinese leger. Het Chinese leger dat een autonome macht is in China en bijvoorbeeld honderden studenten ombracht op het Plein vande Hemelse Vrede in Peking tijdens de roep om meer democratie in 1989 en dat al sinds 1956 Tibet bezet houdt. PTT-Telecom heeft daarin een meerderheidsbelang en gaat voor de Chinese militairen een telecom-netwerk aanleggen. 

Over het belang van telecom als machtsmiddel ben ik hierboven al duidelijk geweest. In een interview in NRC-Handelsblad reageerde de voorzitter van de Raad van Bestuur van KPN, Wim Dik (nog niet zolang geleden beoogd voorzitter van d'66) laconiek op de vraag of het wel ethisch verantwoord was om zaken te doen met dezelfde lieden die de doden van Ht Plein van de Hemelse Vrede op hun geweten hebben. ,,De politie van Amsterdam moet de Dam ook wel eens schoonvegen.'' Zoals gezegd, de 'vrije' Westerse wereld heeft schijt aan het welzijn van bijvoorbeeld de meer dan een miljard Chinezen. 

PS. Overigens heeft de voortdurende verwijzing naar d'66 tussen haakjes geen enkele relatie met de komende parlementsverkiezingen..
 
 
 
 
ziet u geen menubalk links?
 klik dan hier!