Dwarsdenker 3 LINK, de wereld online nummer 47, februari 1998 door Peter Lievense 
 
 
 
 

CC: AAN DE ADDERTJES ONDER HET GRAS 
 

Minister Sorgdrager van Justitie is ons genadig geweest. Zij plaatst in het wetsvoorstel computercriminaliteit e-mail onder het briefgeheim. Haar eerdere idee dat elektronische post niet meer is dan een aanzichtkaart waar de besteller, en over zijn schouder de sterke arm, gerust een blik op mag werpen, ligt in de prullenmand.

Er schuilt echter een klein addertje onder het gras. Voordat de mail in de postbus van de ontvanger is afgeleverd en het bericht in pakketjes bits en bytes over het net zwerft, geldt het lichtere regime van het telefoongeheim. Daar waar in het geval van briefgeheim een onkreukbare rechter-commissaris de Rechten van de Mens afweegt tegen die van de Hermandad voordat hij eventueel schriftelijk toestemming geeft om de enveloppe boven de stomende fluitketel te hangen, is voor het opheffen van het telefoongeheim alleen een hoofdknikje van een hoofdofficier van Justitie nodig. En van die her en der bij klussende beroepsgroep heb ik niet zo een hoge pet op. 

Verschillende onderzoeken geven me daarin gelijk. Niet het Italië van de maffia en de corruptie of Duitsland met zijn paranoia voor Scientologisten en terroristen van linker- en rechterzijde, maar ons grasgroene, nuchtere Bromsnor-land is numero uno als het gaat om het tappen van telefoongesprekken. De IRT-affaire en verschillende rechtzaken leerden dat 's lands telefoonmaatschappij dienstverlening zo hoog in het vaandel heeft staan dat ze niet alleen de politie daarbij behulpzaam is, maar met enige regelmaat ook de tegenpartij. Al gaat het in dat geval natuurlijk om individuele werknemers bij wie de cursus klantvriendelijkheid enkele deuken heeft achtergelaten.
 

Dus heb ik het oor eens te luisteren gelegd bij enkele gepriviliseerde techneuten en die wisten mij ervan te overtuigen dat het aftappen van e-mail nogal wat voeten in de aarde heeft.
E-mail onderscheppen op het laatste traject tussen de centrale en de ontvanger is niet zo moeilijk, maar de ontvanger wordt natuurlijk argwanend wanneer hij ineens geen post meer ontvangt. Afvangen en na lezing (kopiëren is natuurlijk in strijd met het auteursrecht) weer door sturen kan alleen met hulp van de provider en die is allang blij dat in de nieuwe wet wordt gesteld dat hij niet verantwoordelijk is voor alle ziekelijkheden van zijn abonnees en dat derhalve de draaideur voor de politie achterwege kan blijven. Al is die draaideur bij de aanbieder van Het Net natuurlijk al jaren geleden in de gevel aangebracht.

Een mailtje vissen uit de continue datastroom van en naar de provider in de moderne digitale telefooncentrale is nagenoeg onmogelijk omdat de meeste providers met voortdurend wisselende IP-adressen werken.
Er zit voor de heren technici van de politie dus weinig anders op dan een apparaat dat de hele datastoom monitort parallel in de verdeelkast op de hoek van de straat van de verdachte te hangen.

Iedereen die vreest dat de Pet belangstelling voor hem heeft, moet nu even opletten. Dit monitoren zorgt ervoor dat de impedantie omlaag gaat. Bij een telefoongesprek leidt dit er hooguit toe dat het volume iets daalt. En omdat tegenwoordig iedereen op de meest onmogelijke plaatsen met de meest onmogelijke telefoons belt en die ook nog eens tussen de schouder en de nek proppen omdat de handen de organizer of het stuur vasthouden, valt dit nauwelijks op. Maar het teergevoelige modem dat net een ingewikkeld protocol heeft opgebouwd, raakt hierdoor van slag en verbreekt de verbinding of stuurt dezelfde pakketjes steeds opnieuw de ruimte in. Internetten wordt weer ouderwets pionieren op die manier.

Nu veronderstellen mijn technische adviseurs dat de grootste lichten op het gebied van de telecommunicatie wel in staat zullen zijn om die problemen op te lossen, maar de allerknapste koppen werken nu eenmaal niet bij de politie. (Mijn adviseurs dus ook niet)

Om ergernis en overlast aan beide kanten te voorkomen stel ik daarom voor dat we voortaan in de header van onze post bij het vakje cc: (carbon copy) het e-mailadres van het regionale politiekorps invullen. Aan lezen komen ze dan toch niet toe.
 
 
ziet u geen menubalk links?
 klik dan hier!