Dwarsdenker 10
 

'Read my lips.'
 

,,I did not have a sexual relationship with that women, miss Lewinski.'' Half januari spreekt de Amerikaanse president Clinton deze woorden, terwijl hij vastberaden in de CNN-camera kijkt. Inmiddels weten we allemaal beter; hij is wel degelijk met Monica van Bill geweest en we kunnen het tot in de meest intieme beschrijvingen nalezen op Internet. Behalve natuurlijk die bezorgde ouders die ooit censuursoftware van Net Nanny of Cybersitter op hun systeem hebben geïnstalleerd, want deze softwarefilters verslikken zich in de expliciete details.

Het imago van de wereldleiders is tot ver onder het nulpunt gedaald. De president van Amerika denkt alleen aan sex en zijn ambtgenoot in Rusland alleen aan drank. Maar de Europese leiders zijn geen haar beter. Hebzucht en machtsmisbruik alom.
De Britse premier Blair zit midden in een belangenconflict. Mediatycoon Murdoch, wiens sensatiebladen, als de Sun, de verkiezing van de Engelse wonderboy mede regisseerden, wil Manchester United kopen. Maar de hooligans die op Blair stemden, verklaarden Murdoch de oorlog omdat commercie hun sentiment onbetaalbaar zal maken. 

Monsieur Chirac, president van hetzelfde Frankrijk dat zijn geheim agenten enkele jaren geleden een Greenpeace schip in een Nieuw Zeelandse haven liet opblazen waarbij een Nederlandse fotograaf het leven liet, zette alle prominente Greenpeace-leden die de Franse kernproeven op het Stille Zuidzee-eiland Mururoa geweldloos probeerden te dwarsbomen, op de zwarte lijst van het Schengen Informatie Systeem (SIS). Zo kon het gebeuren dat de Nieuw-Zeelandse activiste Stephanie Mills op 25 juni als ongewenst vreemdeling de toegang tot ons land werd geweigerd en op het volgende vliegtuig terug naar Engeland werd gezet.

Onze regering haalde alleen de schouders op; SIS onttrekt zich nu eenmaal aan elke democratische controle. De keerzijde van computer-netwerken.
In Italië viert corruptie hoogtij en in Spanje hadden regeringsleiders de hand in doodseskaders. Duitsland laten we maar buiten beschouwing omdat dat een te gemakkelijk slachtoffer is van Nederlandse kritiek.

Maar ook in vaderlandse directiekringen is niets wat het lijkt. 'Read my lips', zei voormalig Onderwijsminister Ritzen al in mijn vorige column. En met een Clintoniaanse blik in de camera kondigde hij de digitalisering van Neerlands onderwijs aan. Pronkstuk moest het Kennisnet worden dat alle scholen met elkaar zou verbinden. Zijn opvolger minister Hermans, VVD-er en dus wat meer op de cijfers, kwam pas met hangende pootjes bij de Kamer. Het huishoudboekje klopte niet. 'Geen nood', riep Ritzen vanuit de coulissen, 'dan schrap je het Kennisnet toch.'

Onderwijs, een van de speerpunten van beschaving, moet worden gesponsord door het bedrijfsleven. Financieel consortium Fortis financiert de studie van Informatica-studenten, Microsoft herschrijft tegen betaling de lesboeken en ING denkt mee met het HEAO. (Oeps, verkeerde slogan) . De multinationals als tuberkel-bacil van onze kennis, want wie sponsort de archeologie-faculteit en de antropologen?

De terugtredende overheid holt haar traditionele taken uit. Nederlandse baby's met startproblemen moeten naar Duitse en Belgische couveuses omdat er geen geld is om hier verplegend personeel op de been te houden.
Maar, roept de chef de cuisine verontwaardigd, ik zorg toch voor economische groei! Een recent rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek laat zien dat zeven jaar groei alleen ten goede is gekomen aan de bedrijven en meer specifiek aan hun aandeelhouders. De werknemers kregen alleen de inflatie gecompenseerd en de allerarmsten gingen er zelfs op achteruit.

Een terugtredende overheid doet de boedel in de uitverkoop. Het voormalig slagschip HMS 'de PTT' koerst zonder stuurlui aan wal van zandbank naar zandbank. Zware averij loopt de KPN op met het Net. Het Internet-reservaat achter de veilige dijken moest binnen twee jaar onderdak bieden aan twee miljoen Hansjes Brinker, maar helaas, de teller stopt bij 75.000.
De KPN moet en zal een hoofdrol spelen in het plaatselijke Internet-gebeuren, dus probeert het nu de klanten te tillen met de Net Box, een Europese variant op het Amerikaanse Web-TV. Hier ligt een mooie taak voor de consumentenbond, aangezien het kastje vier maal zo veel moet kosten als de Web-TV doosjes die Philips volgend jaar op de markt wil brengen.

Het mooiste voorbeeld van wat een hebzuchtige overheid allemaal aan kan richten vinden we in Amsterdam. Drie jaar geleden lieten de gemeentebestuurders zich verblinden door een bedrag van zevenhonderd miljoen gulden en verpatsten ze het kabelnet aan een joint venture van US West en Philips: A2000. Deze broeders in het kwaad dachten dat het uiteinde van de kabel de staart van ezeltje strekje was. Maar sprookjes zijn nu eenmaal niet van deze wereld en A2000 is een verlieslijdende klucht geworden. Philips zag de bui al eerder hangen en verkocht zijn deel met fors verlies. A2000-probleem probeert nu uit alle hoeken geld bijeen te schrapen en bezuinigt op de infrastructuur. Met als gevolg dat 's lands elite binnen de grachtengordel de ontboezemingen van Clinton op CNN niet kan ontvangen en het rapport van aanklager Starr niet kan worden gedownload omdat de ondermaatse kabel verstopt zit.
 
 
 
 
 
ziet u geen menubalk links?
 klik dan hier!