Terug naar Homepage

BESCHRIJVING FAMILIEWAPEN LAGENDIJK.

Er is een akte uit 1716 ondertekend door de broers Symon Ariensz Laegendick en Salomon Ariensz Laagendijk met zijn merk, het 6-spakig rad en het merkteken van Claes Jansz Gelder:


Zie de komplete akte

Verlaagd doorsneden:

A : in goud een zwart zesspakig rad
B : golvend doorsneden schuin links gebalkt van acht stukken zilver en blauw, van het één in het ander.
Helmteken: een zwarte wassenaar tussen een gouden vlucht.
Dekkleden: zwart,gevoerd van goud.

Bron: Wapenboek deel I 1998, blz. 120. Uitgave: Kon. Ned. Genootschap van Geslacht- en Wapenkunde '' DE NEDERLANDSCHE LEEUW''.

Het familiewapen berust op historische gegevens die in akten zijn gevonden. Zo ondertekenden op 28 maart 1716 beide broers Salomon Ariense Leegendijk en Sijmon Ariense Leegendick een akte van uitkoop, waarbij Salomon Ariense Leegendijk zijn merk stelde als een zesspakig rad en Symon Ariense Leegendick de akte met zijn handtekening bekrachtigde. Dit is waarschijnlijk ook het huismerk geweest van de familie.

[ de lijfspreuk van koning Salomon luidde: ''INICIUM SAPIENTIE TIMOR DOMINI''. Dit betekent: "ontsach des Heren is aen beghin der wijsheit"] !!!

Op grond waarvan dit merk werd gevoerd is nog niet duidelijk. Het kan op verwantschap wijzen met de familie Van der Schoor die een vierspakig wiel/rad gebruikte, waarbij de zesde spaak als breuk is op te vatten. Waarschijnlijk is het beroep van Adriaen Leendertsz Klou of diens vader (water-?) molenaar geweest, zodat het handmerk een molenrad voorstelt. Wellicht is de familie oorspronkelijk afkomstig uit het land van Heusden en Altena, waar ook het 6-spakig wiel/rad veelvuldig voorkomt in familiewapens.

De afwisselend gegolfde linksgeschuinde banen van blauw en zilver zijn een verwijzing naar de geografisch naam Charlois, daar ze voorkwamen in het heerlijkheidswapen van de voormalige Ambachts Heerlijkheid Charlois. [Oorspronkelijk voorkomend in het familiewapen Van Diest]. De golvende deellijn verwijst naar het water dat gekeerd wordt door een lage dijk.

Het helmteken is een zwarte wassenaar die een verband legt tussen het wassende water (getijdewerking), maar ook voorkwam in het oude wapen van de Heerlijkheid Carnisse, dat ontstaan is uit het Huis Van Wassenaer. Via de familie Van Stryen bestaat er een bloedverwantschap in de 5e graad met Carel Georg, Graaf Van Wassenaer Obdam, gehuwd met Jacoba Elisabeth Van Stryen. Ook de kwartierstaatlijn Lagendijk-Kamp-Sigmond-van den Heuvel-Snoeck-Roelof Walraven van Dalem-Beatrix van Duijvenvoorde-Willem,ridder, Van Duyvenvoorde geeft een afstammingslijn aan naar de Van Wassenaers.
(zie ook: Kwartierstatenboek 2000 bladzijde 214 -227 uitgegeven door het Kon. Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde in samenwerking met Barjesteh van Waalwijk van Doorn & Co's Uitgeversmaatschappij te Rotterdam).

De wassenaar is ook een symbool van de veranderlijkheid en ongewisheid van 's mensen bestaan, zowel in levensduur, gezondheid als in welstand.

Terug naar Homepage