Jan J.B. Kuipers  (Zaamslag 1953) is een ‘multi-genreauteur’. Hij publiceerde meer dan zestig boeken en honderden bijdragen op het gebied van geschiedenis, archeologie, letteren, SF, thrillers en jeugdliteratuur. In 2005/2006 was hij stadsdichter van Middelburg. Prijzen: King Kong Award (1983 [met Gert P. Kuipers] en 1987), Millennium Award (1997), Zeeuwse Boekenprijs (2005), Gorcumse Literatuurprijs 2004-2005. Essays, artikelen, verhalen en poëzie o.a. in Hollands Maandblad, Optima, Spiegel Historiael, De Tweede Ronde,Traditie; een aantal verhalen in buitenlandse bloemlezingen en tijdschriften als An der Grenze en Albedo One. Als dichter was hij een van de eerste beoefenaars van de ‘megafoonpoëzie’.

Voorheen was Kuipers onder meer actief als redacteur bij regionaal-historische uitgeverij De Koperen Tuin, rubrieksauteur en redactioneel medewerker van de Encyclopedie van Zeeland, journalist en tekstschrijver. Voorts is hij recensent, columnist, redac­teur van Nehalen­nia, Ballu­strada, Zeeuws Erfgoed en medewerker van o.m. het Zeeuws Tijdschrift en Archeologie Magazine.

Jan Kuipers werkt(e) ook als auteur voor onderwijsmethoden, o.a. Leeslijn (Meulenhoff Educatief), Bronnen (EPN/Wolters Noordhoff) en Speurtocht (ThiemeMeulenhoff) en leverde veel bijdragen aan reeksen als Ganymedes en Vlaamse Filmpjes. Verder werkt hij als tekstschrijver voor exposities, websites en elementen in de openbare ruimte.

 

contact: jjbkuipers@hotmail.com

KvK 20164741

 

 

 

Their Descriptive God; Softly Weeping’ (‘Hun descriptieve god, zacht jankend’) 
by Jan J. B. Kuipers (translated by Jan Bee Landman) hearkens back 
to a classic science fiction story: in this case, Sam Moskowitz’s Microcosmic God.’ However, Kuipers demonstrates a totally different
style - perhaps Silverberg tinged with Borges.

 

Evelyn C. Leeper   (1991)