Op deze stek Op het web

powered by FreeFind
Words,words,words

Deze webstek is geheel gewijd aan poëzie.

Er zijn twee rubrieken:

Gedichten

Een selectie van gedichten in het Nederlands, maar ook in verschillende andere talen.

Li Bai

Dit is een project gewijd aan één Chinees gedicht. Het is de bedoeling hiervan zoveel mogelijk vertalingen te verzamelen en te publiceren.

Reacties en bijdragen graag sturen naar: Henk Lensen