.

Streektaelagenda

Aolle activiteiten in en om ’t Zeŕuws vo de kommende tied

O˘k wat te melden? Mailt ons gliek even!

 

 

 

Bijbelvertaalgroep

Ruim een jaar geleden is een werkgroep gestart met het vertalen van bijbelboeken in het Zeeuws. De groep , die nu bestaat uit een twintigtal mensen, is onderverdeeld in vier subgroepen, namelijk Noord-Zeeland (Schouwen-Duiveland, Sint-Philipsland, Tholen en Noord-Beveland), Walcheren, Zuid-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen.

De vertaalgroep wil nu overgaan tot het vormen van klankbordgroepen per regio. Van de leden van een klankbordgroep wordt verwacht, dat zij commentaar leveren op een vertaald bijbelgedeelte.

Als u belangstelling heeft, dan kunt u zich opgeven bij Jan Minnaard tel 0113 561905.

 

 

Agenda

Op zondag 23 juni oor in de kerke van Ellesdiek de leste oecumenische bieeŕnkomst in ’t Zeŕuws van dit sezoen g‘oue. Deze bieeŕnkomst oor ge’eŕl verzurgd deu de Werkgroep Levensbeschouwing van ’t Kerkje van Ellesdiek.

‘t Thema is “Mie de muziek mee”. D’r za dan o˘k vee muziek en zang weze en ’t belo˘ft daerom een biezondere bieeŕnkomst te oren. ’t Begint aol om ‘aolf driee en as aoltied is iedereŕn meer as welkom!

 

Vo ’t lest biegewerkt op 19 juni 2002