Retour                         Anton van der Wey Zeeuws kampioen.            PZC 19 mei 1973


Na veel geharrewar heeft het Zeeuws kampioenschap toch nog een bevredigend slot gekregen. De nieuwe kampioen is, zoals verwacht, Anton van der Wey uit Goes. Hij won verdiend, hoewel niet zonder moeite. Het is te hopen, dat Anton zijn uitspraak, dat hij met schaken zal stoppen niet al te serieus heeft bedoeld. Het zou buitengewoon jammer zijn. Maar met schaken ophouden is gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Voor de zoveelste keer eindigde Adrie den Hamer als tweede. De partij uit de eerste finaleronde tussen Van der Wey en Den Hamer besliste uiteindelijk over de eerste plaats.

Het was een uitzonderlijke partij. Een zeldzaam opwindend en ingewikkeld gevecht. Spectaculaire stukoffers van Van der Wey, schitterende verdediging van Den Hamer. Een bewijs van de stelling, dat er in Zeeland nog zo slecht niet wordt geschaakt!

Wit: Anton van der Wey Zwart: Adrie den Hamer

1. c2-c4 Pg8-f6 2. Pbl-c3 g7-g6 3. g2-g3 Lf8-g7 4. Lfl-g2 0-0 5. d2-d3 Een andere mogelijkheid is natuurlijk 5. d4, maar wit heeft een voorkeur voor flankspel. Om die reden wil hij zich in het centrum wat terughoudend opstellen. 5.... c7-c6 Zwart wil klaarblijkelijk 6....d5 spelen, hetgeen wit met zijn volgende zet verhindert. 6.e2-e4 d7-d6 7. Pgl-e2 e7-e5 8.0-0 Pb8-a6

Een paard aan de rand is een schand'. In deze gesloten stelling, waar de stukken nog zeer bescheiden posities innemen, kan het echter nauwelijks kwaad. Niettemin lijkt de 'natuurlijke' zet 8...... Pbd7 ook de beste. 9.h2-h3 Om de loper naar e3 te kunnen brengen zonder door Pg4 gestoord te worden. 9. ...... Pf6-h5? Nog een paard aan de rand...... Deze keer is het toch bepaald minder goed. De witte pionnen op de koningsvleugel komen nu met tempowinst naar voren. Een betere mogelijkheid was 9...... Pc7 om eventueel d5 door te kunnen zetten. Ook 9.... Pe8 kwam in aanmerking. 10. g3-g4 Ph5-f6 11. f2-f4 Dd8-b6+! 12. Kgl-hl h7-h5? Een zet met verstrekkende gevolgen. De witte pionnen worden nog meer naar voren gelokt en zwart komt in grote benauwenis. Nog steeds was 12...... Pe8 te prefereren geweest, hoe wel de zwarte dame op de damevleugel een beetje verloren staat. 13. g4-g5 Pf6-d7 14. f4-f5 Tf8-e8 15. f5-f6 Lg7-f8 Nu is deze loper levend begraven. Wit had van deze omstandigheid het best met 16. a3 of Tb1 kunnen profiteren. Een rustig spelletje met kleine dreiginkjes op de damevleugel en een grote dreiging op h5(!) had zwart weinig hoop gelaten. 16.Pe2-g3 Pd7-c5 17.Pg3xh5 Nu breekt de hel los! Het is met te geloven, dat zwart heelhuids uit de komende verwikkelingen te voorschijn kan komen. En toch is het zo! Ook nu nog zou de rustige zet 17. Tb1 zeer sterk zijn geweest. Bijvoorbeeld 17....Pb4 18.Le3! Pbd3: 19.a3 (of zelfs 19.b4!) a5? 20. Dd3: enz.

17... Pa6-b4! Op h5 nemen ging natuurlijk niet wegens 18. g6! 18. d3-d4 e5xd4 19. Ph5-f4!!

 

 

Zeer vindingrijk gespeeld. Ja, ja, Anton kan er wat van! Zwart kan niet op c3 nemen, omdat dan 20. Pg6:!! de zwarte koningsstelling in gruzelementen schiet! De voornaamste dreigingen zijn dan f7+(na fg6:) en Dh5. Het is van Den Hamer een prestatie van belang, dat hij bij zoveel combinatoir geweld fier overeind blijft. 19... Lc8-e6! 20.Pc3-d5 Nog een stukoffer!

20.... c6xd5 21.c4xd5 Pb4xd5! De loper op e6 kon niet wijken omdat dan weer Pg6: zou volgen. 22.Pf4xd5 Le6xd5 23.e4xd5 Pc5-e4 24.Dd1-d3 Wit springt in de fout. Ongetwijfeld heeft hij de volgende schitterende verdedigingszet van zwart overzien. Met 24.Dg4 had hij uitstekende winstkansen behouden. Bijvoorbeeld 24.Dg4 Pc5 25.Dd4: Pe4! 26.Db6: Pg3+ 27.Kg1 ab6:. Ook dan zou het echter nog niet eenvoudig zijn geweest. 24... Db6-a6!! 25. Dd3xa6 Op 25.Le4: volgt 25.... Tel:! en wit kan niet op e4 terug nemen, omdat zijn toren op f1 ongedekt staat. 25... b7xa6 26.Lcl-f4 Ta8-b8Het wordt nu moeilijk voor wit, ondanks het feit, dat Lf8 niet meedoet. 27.b2-b3 Pe4-c3 28.Lf4-d2 Pc3-e4 29.Lg2xe4 Het paard op e4 was zo gevaarlijk dat wit welhaast genoodzaakt was het af te ruilen. Een indirect gevolg is, dat pion d5 zwak wordt. 29...Te8xe4 30.Tf1-f4 Te4-e5: 31.Pf4xd4 Tb8-b5! 32.Ta1-dl Te5xd5 33.Ld2-f4 Td5xd4 34.Tdlxd4 d6-d5 Hoera, de loper op f8 is vrij. Zwart heeft zich prachtig teweer gesteld. Helaas voor hem gaat de tijdnood nu de beslissende klap uitdelen.

35.Td4-d2 Lf8-b4 36.Td2-d3 Kg8-f8?? Jammer, jammer. Een goede zet was bijvoorbeeld 36... La3 hoewel het twijfelachtig is of hij daar de partij mee had kunnen redden. 37.a2-a4! Tb5-b6 Er was niets beters. Op 37... Ta5 volgde 38.Lc7 Tc5 39.Ld6+. 38. Td3xd5 Kf8-e8 39. Lf4-c7 Tb6-d6i 40. Lc7xd6 Zwart gaf het op.
 

Van der Wey, Anton - Den Hamer, Adrie. PKZ, 1973

1.c4 Pf6 2.Pc3 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2 00 5.d3 c6 6.e4 d6 7.Pge2 e5 8.00 Pa6 9.h3 Ph5 10.g4 Pf6 11.f4 Db6+ 12.Kh2 h5 13.g5 Pd7 14.f5 Te8 15.f6 Lf8 16.Pg3 Pdc5 17.Pxh5 Pb4 18.d4 exd4 19.Pf4 Le6 20.Pcd5 cxd5 21.cxd5 Pxd5 22.Pxd5 Lxd5 23.exd5 Pe4 24.Dd3 Da6 25.Dxa6 bxa6 26.Lf4 Tab8 27.b3 Pc3 28.Ld2 Pe4 29.Lxe4 Txe4 30.Tf4 Te5 31.Txd4 Tb5 32.Td1 Texd5 33.Lf4 Txd4 34.Txd4 d5 35.Td2 Lb4 36.Td3 Kf8 37.a4 Tb6 38.Txd5 Ke8 39.Lc7 Td6 40.Lxd6 10